dr Katarzyna Krawczyk

Imię i nazwisko: dr Katarzyna Krawczyk

Stanowisko: adiunkt

dziedzina: nauki biologiczne
dyscyplina: biologia
specjalność: botanika

E-mail: katarzyna.krawczyk@uwm.edu.pl
Tel: +48 89 523 47 25

Pokój: 109

Konsultacje: 

 

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Krawczyk4

Praca magisterska – 2008 r.
„Dynamika przyrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na wybranych torfowiskach Pojezierza Mazurskiego"

Rozprawa doktorska – 2014 r.
„Ewolucja i taksonomia molekularna rodzaju Lamium L. w oparciu o analizę trzech genomów”

Zainteresowania naukowe:
taksonomia roślin, filogenetyka, ewolucja molekularna roślin, barkoding DNA

Odbyte staże:

 • 01.09.2007 – 30.06.2008 Staż asystencki w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UWM w Olsztynie
 • 06.09.2010 – 18.09.2010 Staż naukowy w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego
 • 16.05.2011 – 29.05.2011 Staż naukowy w Laboratorium Genetyki przy Wydziale Biologii na Uniwersytecie w Turku, w Finlandii

Projekty badawcze:

 • „Filogeneza rodzaju Lamium L.” – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 2011/01/N/NZ8/02208. Realizacja w latach 2011-2013 – kierownik projektu
 • „Taksonomia i mikroewolucja ostnic (Poaceae: Stipa)” – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2013/09/B/NZ8/03287
 • „Występowanie i zróżnicowanie genetyczne polskich populacji Isoëtes lacustris, zagrożenia oraz możliwości aktywnej ochrony ex situ i in situ”projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr projektu: N N305 299940

Publikacje:

 • Sawicki J., Bączkiewicz A., Buczkowska A., Górski P., Krawczyk K., Mizia P., Myszczyński K., Ślipiko M., Szczecińska M. 2020. The increase of simple sequence repeats during diversification of Marchantiales, an early land plant lineage, leads to the first known expansion of inverted repeats in the evolutionarily-stable structure of liverwort plastomes. Genes (11) 299 doi:10.3390/genes11030299
 • Nobis M., Gudkova P. D., Baiakhmetov E., Żabicka J., Krawczyk K., & Sawicki J. 2019. Hybridisation, introgression events and cryptic speciation in Stipa (Poaceae): a case study of the Stipa heptapotamica hybrid-complex. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 39, 125457, doi:10.1016/j.ppees.2019.05.001
 • Mizia P., Myszczyński K., Ślipiko M., Krawczyk K., Plášek V., Szczecińska M., Sawicki J. 2019. Comparative plastomes analysis reveals the first infrageneric evolutionary hotspots of Orthotrichum s.l. (Orthotrichaceae, Bryophyta). Turk J Bot (2019) 43,444-457 doi:10.3906/bot-1811-13
 • Krawczyk K., Wiland-Szymańska J., Buczkowska-Chmielewska K., Drapikowska M., Maślak M., Myszczyński K., Szczecińska M., Ślipiko M., Sawicki J. 2018. The complete chloroplast genome of a rare orchid species Liparis loeselii (L.), Conservation Genetic Resources 10, 305–308 (2018), doi:10.1007/s12686-017-0809-y
 • Krawczyk, K., Nobis, M., Myszczyński, K., Klichowska, E., & Sawicki, J. 2018. Plastid super-barcodes as a tool for species discrimination in feather grasses (Poaceae: Stipa). Scientific Reports, 8(1), 1924. doi:10.1038/s41598-018-20399-w
 • Krawczyk K., Nobis M., Nowak A., Szczecińska M., Sawicki J. 2017. Phylogenetic implications of nuclear rRNA IGS variation in Stipa L. (Poaceae), Scientific Reports ­7(1), 11506, doi:10.1038/s41598-017-11804-x
 • KulikK., Abarenkov K., BuśkoM., Wołosz K., van Diepeningen A.D., Ostrowska-KołodziejczakA., Krawczyk K., Brankovics B., StengleinS., Perkowski,J., SawickiJ. 2017. ToxGen: an improved reference database for the identification of type B-trichothecene genotypes in Fusarium. PeerJ, 5:e2992 doi:10.7717/peerj.2992
 • Gomolińska A.M., Szczecińska M., Sawicki J., Krawczyk K., Szkudlarz P. 2017 Phylogenetic analysis of selected representatives of the genus Erica based on the genes encoding the DNA-dependent RNA polymerase I. Biodiversity Research and Conservation 46: 1-18, doi:10.1515/biorc-2017-0007
 • Krawczyk K., Głowacka K. 2015. Nutlet micromorphology and its taxonomic utility in Lamium L. (Lamiaceae), Plant Systematics and Evolution, 301:1863-1874. doi: 10.1007/s00606-015-1199-9
 • Szymczyk R., Zalewska A., Szydłowska J., Krawczyk K., Kołodziej P., Stelmaszczyk M. 2014. Vascular plants of the upper part of the Grabianka river valley in the Elbląg Plateau Landscape Park. Polish Journal of Natural Sciences, Vol 29(4): 337–358.
 • Krawczyk K., Szczecińska M., Sawicki J. 2014. Evaluation of 11 single-locus and seven multi-locus DNA barcodes in Lamium L. (Lamiaceae). Molecular Ecology Resources. 14(2): 272-285 doi: 10.1111/1755-0998.12175
 • Krawczyk K., Korniak T., Sawicki J. 2013. Taxonomic status of Galeobdolon luteum Huds. (Lamiaceae) from classical taxonomy and phylogenetics perspectives. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55 (2): 18–28. doi: 10.2478/abcsb-2013-0016
 • Krawczyk K., Sawicki J. 2013. The Uneven Rate of the Molecular Evolution of Gene Sequences of DNA-Dependent RNA Polymerase I of the Genus Lamium L. International Journal of Molecular Sciences, 14 (6): 11376–11391. doi: 10.3390/ijms140611376
 • Fenyk M. A., Korniak T, (red.) Kuszewska K., Środa M., Kucewicz M., Krawczyk K., Kołodziej P. Rozpoznawanie roślin na potrzeby waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny. Olsztyn 2013.
 • Korniak T., Hołdyński Cz., Wąsowicz K., Święczkowska J. 2012. Amerykańskie gatunki z rodzaju Solidago w północno-wschodniej Polsce. Zeszyty Naukowe UP Wrocław seria Rolnictwo, 584: 81-88, ISSN 1897-2098
 • Korniak T., Wąsowicz K., Kołodziej P. 2011. Występowanie Heracleum sosnowskyi Manden. wzdłuż dróg w północno-wschodniej Polsce. Ekologia i Technika Vol. XIX, nr 3A, 166-171. ISSN 1230-462X
 • Wąsowicz K., Szczecińska M., Sawicki J. 2011. The reasons for low intrapopulation genetic variation in Lamium incisum Willd. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 79-84. – ISSN 1211-3026
 • Wąsowicz K., Szczecińska M., Sawicki J. 2010. Genetic relationships between four Polish Lamium species (L. amplexicaule, L. incisum, L. moluccellifolium, L. purpureum). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 209-216. – ISSN 1211-3026
 • Hołdyński Cz., Wąsowicz K. 2010. Borealna świerczyna bagienna. [W:] Hołdyński Cz., Krupa J. (red.). Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. Wydaw. MANTIS, Olsztyn, s. 54-58. ISBN 978-83-929997-4-4
 • Hołdyński Cz., Wąsowicz K. 2010. Świetlista dąbrowa. [W:] Hołdyński Cz., Krupa J. (red.). Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. Wydaw. MANTIS, Olsztyn, s. 84-87. ISBN 978-83-929997-4-4
 • Hołdyński Cz., Kołodziej P., Wąsowicz K. 2009. Niecka Skaliska. [W:] Hołdyński Cz., Krupa M. (red.). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wydaw. MANTIS, Olsztyn, s. 192-195. ISBN 978-83-929997-2-0
 • Korniak T., Hołyński Cz., Wąsowicz K. 2009. Przemiany flory chwastów upraw wierzby w północno-wschodniej Polsce. Pamiętnik Puławski. Puławy, 150: 159-170
 • Szczecińska M., Sawicki J., Wąsowicz K., Hołdyński Cz. 2009. Genetic variation of the relict and endangered population of Chamaedaphne calyculata (Ericaceae) in Poland. Dendrobiology 62: 23-33. ISSN 1641-1307
 • Jutrzenka-Trzebiatowski A., Hołdyński Cz. (red.) Dynowski P., Dziedzic J., Hołdyński Cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kołodziej P., Korniak T., Loro P., Pisarek W., Szarejko T., Wąsowicz K. 2007. Rośliny naczyniowe Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. UWM w Olsztynie, Olsztyn, 159 s. ISBN 978-83-926486-4-2
 • Doniesienia konferencyjne:
 • Krawczyk K., Sawicki J. 2013. Ocena informatywności filogenetycznej genów rpo na przykładzie rodzaju Lamium L. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013
 • Sawicki J., Szczecińska M., Pisarek W., Milewicz M., Wąsowicz K. 2012. Haplotype Variation in the European Populations of Galium trifidum (Rubiaceae). International Conference Molecular Ecology, Vienna, Austria 4-7 February 2012
 • Szczecińska M., Sawicki J., Wąsowicz K., Milewicz M., Hołdyński Cz., 2012. Population structure and genetic diversity of Pulsatilla patens in Poland. International Conference Molecular Ecology, Vienna, Austria 4-7 February 2012
 • Wąsowicz K., Milewicz M., Szczecińska M., Sawicki J., Szkudlarz P. 2012. Phylogenetic relationships within the African representatives of the genus Erica (Ericaceae). International Conference Molecular Ecology, Vienna, Austria 4-7 February 2012
 • Korniak T., Wąsowicz K., Hołdyński Cz., Święczkowska J. „Rodzaj Solidago w północno-wschodniej Polsce”. XXXV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych” pt. „Biologia i występowanie Solidago sp. w zbiorowiskach roślinnych na odłogach” 6-8 września 2011, Wrocław-Winna Góra
 • Korniak T., Wąsowicz K., Kołodziej P. 2010. Referat: „Występowanie Heracleum sosnowskyi Manden. wzdłuż dróg w północno-wschodniej Polsce”. XXXIV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Bydgoszcz-Fordon 2-3 września 2010 r.
 • Wąsowicz K., Dzięcioł A., Wojtaszek A., Kołodziej P., 2008. Rośliny inwazyjne w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego. Materiały XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 9-10 maja 2008: 102-103
 • Wąsowicz K., Dzięcioł A., Wojtaszek A., Kołodziej P., Szymczyk R. 2007. Inwentaryzacja stanowisk roślin inwazyjnych w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego. Materiały XI Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Białystok 16-18.11.2007r., Uniwersytet w Białymstoku

Popularyzacja nauki:

 • Warsztaty – „Rośliny owadożerne” – Noc Biologów, 13.01.2012 r.
 • Warsztaty – „Rośliny mięsożerne – kaprys czy strategia przetrwania?” – Fascynujący Dzień Roślin 1.05.2012 r.
 • Wystawa – „Rośliny mięsożerne – kaprys czy strategia przetrwania?” – Noc Biologów, 11.01.2013 r.
 • Warsztaty dla dzieci – „Quiz dla młodych przyrodników” – Noc Biologów, 10.01.2014 r.
 • Warsztaty „400 razy bliżej roślin” – Noc Biologów, 13.01.2017 r.
 • Pokaz „Jak rozsiewają się drzewa?” – Fascynujący Dzień Roślin 24.05.2019 r.
 • Wystawa „Jak drzewa się rozsiewają?” – Noc Biologów, 10.01.2020 r.
 • Warsztaty „Jak rozpoznać gatunki drzew, gdy nie mają liści?” - Noc Biologów 10.01.2020 r.