Usługi

Analizy z zakresu biologi molekularnej:

1. Przygotowania i analizy bibliotek nanoporowych DNA i RNA:

  • natywne DNA (wraz z modyfikacjami epigenetycznymi typu 5mC, 5hmC, 6mA)
  • natywne RNA (analiza polyA, metylacji m6A)
  • amplikony i cDNA
  • możliwość sekwencjonowania na komórkach typy MinIon (do 20 Gpz) oraz Promethion (do 120 Gpz)

2. Walidacji bibliotek NGS (Tapestation i rtPCR)

3. Analizy bioinformatyczne z zakresu:

  • genomiki
  • transkryptomiki
  • epigenomiki
  • metagenomiki
  • wizualizacji danych
  • wywoływania (basecallingu) odczytów nanoporowych

4. Ekspertyzy i waloryzacje przyrodnicze