Pracownicy

Skład osobowy:

Kierownik Katedry:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kulik

Sekretariat:

 • mgr Aldona Stec

Profesorowie:

 • prof. dr hab. Jakub Sawicki
 • dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM
 • dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM

Adiunkci: 

 • dr Katarzyna Bilska
 • dr Beata Dulisz
 • dr Katarzyna Krawczyk
 • dr Łukasz Paukszto
 • dr Joanna Szablińska-Piernik
 • dr Monika Ślipiko

Profesor dydaktyczny:

 • dr Wiesław Jastrzębski, prof. UWM

Adiunkt dydaktyczny:

 • dr hab. Hanna Ciecierska

Specjaliści/Starsi specjaliści:

 • dr Mieczysława Aldona Fenyk
 • dr Joanna Ruszczyńska
 • dr Justyna Święczkowska

Technolog:

 • inż. Paulina Staniszewska

Doktoranci:

 • mgr Mateusz Maździarz

Profesorowie emerytowani: 

 • prof. dr hab. Czesław Hołdyński (link)