dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM

Imię i nazwisko: dr hab. Monika Szczecńska, prof. UWM

Stanowisko: profesor uczelni

dziedzina: nauki biologiczne
dyscyplina: biologia
specjalność: botanika, ekologia roślin, genetyka roślin, ekologia populacji

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Monika-Szczecińska/ 
Orcid:  0000-0002-5377-4304

E-mail: monika.szczecinska@uwm.edu.pl

Tel: +48 89 523 38 34

Pokój: 108

Konsultacje: wtorek 9:00 - 11:00

Zainteresowania: 

---------------

Przebieg kariery zawodowej

 • Habilitacja 2016 r.: Zasoby i wzorce różnorodności genetycznej populacji Pulsatilla patens (L.) Mill w Europie i ich znaczenie dla ochrony gatunkowej.”
 • Rozprawa doktorska 2006 r.: Zróżnicowanie genetyczne niżowych i górskich populacji Polygonatum verticillatum (L.) Mill
 • Praca magisterska 2002 r.: Charakterystyka flory roślin naczyniowych rezerwatu źródła rzeki Łyny i ocena wyróżnionych siedlisk metodą ekologicznych liczb wskaźnikowych.

Problematyka badawcza:

 • Biologia, ekologia i genetyczna zmienność rzadkich i zagrożonych gatunków roślin
 • Ewolucja molekularna i filogeneza wybranych grup mchów i wątrobowców
 • Genomika chloroplastowa i mitochondrialna mchów i roślin naczyniowych

Projekty badawcze:

 • Różnorodność genetyczna polskich populacji Pulsatilla patens jako miara ich potencjału ewolucyjnego, ocena zagrożenia i możliwości ochrony w Polsce. Projekt realizowany w latach 2010-2013. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N304 364438)- kierownik projektu
 • Poszukiwanie mechanizmów determinacji płci i analiza ewolucyjnych konsekwencji modelu rozmnażania u wątrobowców liściastych z rodziny Calypogeiaceae. Projekt aktualnie realizowany. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  - 2015/19/B/NZ8/03970 Charakter udziału: wykonawca
 • Molekularne mechanizmy adaptacji środowiskowej - zróżnicowanie nisz ekologicznych jako siła napędowa specjacji kryptycznej w kompleksie Aneura pinguis. 2017-2019. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  - 2016/21/B/NZ8/03325. Charakter udziału: wykonawca
 • Taksonomia i mikroewolucja ostnic. Projekt realizowany w latach 2013-2017. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. (2013/09/B/NZ8/203287).
 • Światowa monografia rodzaju Bucklandiella (Musci, Grimmiaceae): taksonomia, ewolucja i fitogeografia. Projekt realizowany w latach 2012-2015. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N303 796940).
 • Ekologiczne i geograficzne uwarunkowania zmienności genetycznej Galium trifidum L. oraz ocena zagrożenia i możliwości ochrony stanowisk tego gatunku w Polsce. Projekt realizowany w latach 2010-2012. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N304 204037)- główny wykonawca
 • Powiązania filogenetyczne i taksonomiczne w obrębie rodzaju Erica . Projekt realizowany w latach 2011-2014. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N303 807840).
 • Powiązania filogenetyczne i taksonomia gatunków z rodzaju Orthotrichum.  Projekt realizowany w latach 2009-2011. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N303 416237).
 • Genetyczne zróżnicowanie oraz specjacja gatunków z rodzaju Calypogeia w Europie. Projekt realizowany w latach 2008-2011. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (N303 344235).
 • Realizacja zadania badawczego Miniatura 1- Opracowanie systemu markerów molekularnychumożliwiających analizę genomiczną populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens L. Mill). DEC-2017/01/X/NZ8/00880

Członkostwo w Towarzystwach:

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Society of Systematic Botany

Staże naukowe:

 • Department of Biology and Ecology, Ostrava University, Ostrava, Czech Republic- 1.02. -1.03.2011 , staż naukowy.
 • Zakład Genetyki UAM, Poznań – 08 -19. 12.2009. staż naukowy.
 • Pfizer Plant Research Laboratory, Nowy Jork, USA, 1.06. 2007 - 30 .09. 2007-staż naukowy, opiekun naukowy – dr. Kenneth M. Cameron.

Szkolenia wybrane

 • Aktywne metody pracy ze studentami" szkolenie realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), Collegium Wratislaviense, UWM, Olsztyn 26.10.2019-15.12.2019 – certyfikat z dn. 3.12.2019
 • "Wprowadzenie do Obróbki i Analizy Danych NGS" realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), MBS, Warszawa, Olsztyn 17.10.2020

Wybrane publikacje

 • Szandar K., Krawczyk K., Myszczyński K., Ślipiko M., Sawicki J., & Szczecińska M. 2022. Breaking the limits-multichromosomal structure of an early eudicot Pulsatilla patens mitogenome reveals extensive RNA-editing, longest repeats and chloroplast derived regions among sequenced land plant mitogenomes. BMC Plant Biology, 22(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/s12870-022-03492-1
 • Bączkiewicz A.,  Diatta J.B.,  Drapikowska M., Rotkiewicz P., Sawicki J.,  Szczecińska M., Buczkowska  K., 2021.  Geochemical alkalinity and acidity as preferential site-specific for three lineages liverwort of Aneura pinguis cryptic species A. Scientific Reports. 11 (1); DOI: 10.1038/s41598-021-83553-x.
 • Sawicki J., Krawczyk K., Ślipiko M., Szandar K., Szczecińska M. 2021 Comparative analysis of Apopellia endiviifolia plastomes reveals a strikingly high level of differentiation between its terrestrial and water form. Diversity 13 (674) doi: 10.3390/d13120674.
 • Sawicki J., Krawczyk K., Ślipiko M., Szczecińska M. 2021. Sequencing of organellar genomes of Nowellia curvifolia (Cephaloziaceae Jungermanniales) revealed the smallest plastome with complete gene set and high intraspecific variation suggesting cryptic speciation. Diversity 13(2), 81  doi.org/10.3390/d13020081.
 • Ślipiko M.,  Myszczyński K., Buczkowska K., Bączkiewicz A.,  Szczecińska M., Sawicki J., 2020.  Molecular delimitation of European leafy liverworts of the genus Calypogeia based on plastid super-barcodes. BMC Plant Biology. 20 (1). DOI: 10.1186/s12870-020-02435-y
 • Sawicki J., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Górski P., Krawczyk K., Mizia P., Myszczyński K., Szczecińska M. 2020. The increase of simple sequence repeats during diversification of Marchantiales, an early land plant lineage, leads to the first known expansion of inverted repeats in the evolutionary-stable structure of liverwort plastomes. Genes. 2020. 12: 11 (3). DOI: 10.3390/genes11030299.
 • Klichowska E., Szczecińska M., Ślipiko M., Nobis M. 2020. Different but valuable: Anthropogenic habitats as genetic diversity reservoirs for endangered dry grassland species - A case study of Stipa pennata. Ecological Indicators. 111, s. 1-10. DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.105998
 • Mizia P., Myszczyński K., Ślipiko M., Krawczyk K., Plasek V., Szczecińska M., Sawicki J. 2019. Comparative plastomes analysis reveals the first infrageneric evolutionary hotspots of Orthotrichum s.l. (Orthotrichaceae, Bryophyta). Turkish Journal of Botany. 43 (4), s. 444-457. DOI: 10.3906/bot-1811-13
 • Kichowska E., Ślipiko M., NobisM., Szczecińska M. 2018.Development and characterization of microsatellite markers for endangered species Stipa pennata (Poaceae) and their usefulness in intraspecific delimitation.  Molecular Biology Reports. (45), s. 639-643 DOI: 10.1007/s11033-018-4192-x
 • Buczkowska K., Bakalin V.A., Bączkiewicz A., Aguero B., Gonera P., Ślipiko M., Szczecińska M., Sawicki J. 2018. Does Calypogeia azurea (Calypogeiaceae, Marchantiophyta) occur outside Europe? Molecular and morphological evidence. PLoS One. 13 (10), s. 1-6 ;
 • Krawczyk K., Wiland-Szymańska J., Buczkowska K., Drapikowska M., Maślak M., Myszczyński K., Szczecińska M., Ślipiko M., Sawicki J. 2017. The complete chloroplast genome of the rare orchid species Liparis loeselii (L.). Conservation Genetics Resources. DOI.10.1007/s12686-017-0809-y.
 • Ślipiko M., Myszczyński K., Buczkowska-Chmielewska K., Bączkiewicz A., Szczecińska M., Sawicki J. 2017. Comparative analysis of four Calypogeia species revealed unexpected change in evolutionary stable Liverwort mitogenomes. Genes. 8 (12); 1-14. DOI: 10.3390/genes 8120395. 
 • Bączkiewicz A., Szczecińska M., Sawicki J., Stebel A., Buczkowska K.2017. DNA barcoding, ecology and geography of the cryptic species of Aneura pinguis and their relationships with Aneura maxima and Aneura mirabilis (Metzgeriales, Marchantiophyta). PLoS One 12 (12);1-21. DOI 101371/journalpone0176698.
 • Krawczyk K., Nobis M., Nowak A., Szczecińska M., Sawicki J. 2017. Phylogenetic implications of nuclear rRNA IGS variation in Stipa L. (Poaceae). Scientific Reports. DOI:10.1038/s41598-017-11804-x
 • Myszczyński K., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Ślipiko M., Szczecińska M., Sawicki J. 2017.The extraordinary variation of the organellar genomes of the Aneura pinguis revealed advanced cryptic speciation of the early land plants. Scientific Reports. 7(1); DOI. 10.1038/s41598-017-10434-7
 • Szczecińska  M., Łazarski G., Bilska K., Sawicki J. 2017. The complete plastid genome and nuclear genome markers provide molecular evidence for the hybrid origin of Pulsatilla x hackelii Pohl. Turkish Journal of Botany. 41(4): 329-337. DOI. 10.3906/bot-1610-28.
 • Sawicki J., Plasek V., Ochyra R., Szczecińska M., Ślipiko M., Myszczyński K., Kulik T. 2017. Mitogenomic analyses support the recent division of the genus Orthotrichum (Orthotrichaceae, Bryophyta). Scientific Reports. 7 DOI. 10.1038/s41598-017-04833-z
 • Szczecińska M., Sawicki J., Wołosz K., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. 2017. The complete mitochondrial genome of the South American endemic moss Codriophorus laevigatus (Grimmiaceae). Mitochondrial DNA 27 (3); 1874-1875 doi:10.3109/19401736.2014.971266
 • Szczecińska M., Sramko G., Wołosz K., Sawicki J. 2016. Genetic Diversity and Population Structure of the Rare and Endangered Plant Species Pulsatilla patens (L.) Mill in East Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151730. doi:10.1371/journal.pone.       
 • Bilska K., Szczecińska M. 2016. Comparison of the effectiveness of ISJ and SSR markers and detection of outlier loci in conservation genetics of Pulsatilla patens populations. PeerJ e2504 https://doi.org/10.7717/peerj.2504                                                                                                                                           
 • Sawicki J., Szczecińska M., Kulik T., Myszczyński K., Wołosz K., Ślipiko M., Plasek V. 2016. The complete mitochondrial genome of the rare and endangered Orthotrichum rogeri (Orthotrichaceae, Bryophyta). Mitochondrial DNA, DOI: 10.3109/19401736.2015.1007349
 • Szczecińska M., Sawicki J., Chmielewski J., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R2016. The complete mitochondrial genome of Niphotrichum ericoides (Bryophyta, Grimmiaceae). Mitochondrial DNA. 27 (5): 3065-6.doi:10.3109/19401736.2014.1003911
 • Sawicki J., Szczecińska M., Kulik T., Gomolińska A., Plášek V. 2016. The complete mitochondrial genome of the epiphytic moss Orthotrichum speciosum. Mitochondrial DNA.27(3):1709-10.DOI:10.3109/19401736.2014.961133
 • Myszczyński K., Nobis M., Szczecińska M., Sawicki J., Nowak A. 2016. The complete plastid genome of the middle Asian endemic of Stipa lipskyi (Poaceae). Mitochondrial DNA 15.0 01/02/2016
 • Szczecińska M.,Sawicki J. 2015. Genomic resources of three Pulsatilla species reveal evolutionary hotspots, species-specific sites and variable plastid structure in the family Ranunculaceae. International Journal of Molecular Science 16(9): 22258-22279.DOI. 10.3390/ijms160922258
 • Myszczyński K., Bączkiewicz A., Szczecińska M., Buczkowska K., Kulik T., Sawicki J. 2015. The complete mitochondrial genome of the cryptic species C of Aneura pinguis. Mitochondrial DNA 15.0 01/12/2015
 • Sawicki J., Szczecińska M., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. 2015. Mitochondrial phylogenomics supports splitting the traditionally conceived genus Racomitrium (Bryophyta: Grimmiaceae). Nova Hedwigia 100(2) DOI:10.1127/nova_hedwigia/ 2015/0248
 • Szczecińska M., Gomolińska A., Szkudlarz P., Sawicki J. 2014. Plastid and nuclear genomic resources of a relict and endangered plant species: Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Ericaceae). Turkish Journal of Botany 38: 1229-1238
 • Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Sawicki J., Szczecińska M. 2014. Bucklandiella seppeltii, a new species of Grimmiaceae from Australasia, and its phylogenetic position based on molecular data. Turkish Journal of Botany. 38: 1214-1228
 • Szczecińska M., Kwaśniewski M., Chwiałkowska K., Sawicki J. 2013Isolation and characterization of microsatellite loci in Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) a rare and endangered plant species in Europe. Conservation Genetic Resources 5(2): 421-42
 • Krawczyk K., Szczecińska M., Sawicki J.2013.Evaluation of 11 single-locus and seven multilocus DNA barcodes in Lamium L. (Lamiaceae). Molecular Ecology Resources. doi: 10.1111/1755-0998.12175
 • Celka Z., Szczecińska M., Sawicki J., Shevera M.V. 2012. Molecular studies did not support the distinctiveness of Malva alcea and M. excisa (Malvaceae) in Central and Eastern Europe. Biologia 67(6): 1088-1098
 • Szczecińska M., Kwaśniewski M., Sawicki J., Chwiałkowska K., Szandar K., Pisarek W. 2012. Development of microsatellite markers using pyrosequencing in Galium trifidum (Rubiaceae), a rare species in central Europe. International Journal of Molecular Science.  13(8), 9893-9899                                                                                                 
 • Sawicki J., Kwaśniewski M., Szczecińska M., Chwiałkowska K., Milewicz M., Plášek V. 2012. Isolation and characterization of simple sequence repeats (SSR) markers from the moss genus Orthotrichum using a small throughput pyrosequencing machine. International Journal of Molecular Science 13(6): 7586-7593
 • Buczkowka K., Szczecińska M., Sawicki J., Klama H., Bączkiewicz A. 2012. Allopolyploid speciation of Calypogeia sphagnicola (Jungermanniopsida, Calypogeiaceae) based on isozyme and DNA markers. Plant Systematics and Evolution 298: 549-560
 • Sawicki J., Plášek, V., Szczecińska M. 2010. Molecular studies resolved Nyholmiella (Orthotrichaceae) as separated genus. Journal of Systematics and Evolution. 48 (3): 183-194
 • Sawicki J., Plášek, V., Szczecińska M. 2009. Molecular evidence do not support the current division of Orthotrichum subgenus Gymnoporus. Plant Systematics and Evolution. 279: 125-137
 • Szczecińska M., Sawicki J., Wąsowicz K., Hołdyński Cz. 2009. Genetic variation of the relict and endangered population of Chamaedaphne calyculata (Ericaceae) in Poland. Dendrobiology. 62:23-33
 • Sawicki J., Plášek, V., Szczecińska M. 2009. Preliminary Studies on the Phylogeny of the Genus Orthotrichum Inferred from Nuclear ITS Sequences. Annales Botanici Fennici 46(6): 507-515
 • Szczecińska M., Sawicki J., Polok K., Hołdyński Cz., Zieliński R. 2006. Comparison of the Polygonatum species from Poland on the basis of different DNA markers. Annales Botanici Fennici 43(5): 379-388

Działalność dydaktyczna i kształcenie kadr.

 • Promotor w przewodzie doktorskim - Kamil Szandar- od 2018r. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w ochronie i restytucji gatunków ginących na przykładzie Pulsatilla patens (L.) Mill.” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim - Przemysław Kołodziej, 2012-2014, Zmienność Agrimonia pilosa Ledeb na zachodniej granicy zasięgu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Promotor 6 prac magisterskich i 2 prac licencjackich
 • Wykłady i ćwiczenia: Botanika ogólna, Filogeografia roślin, Metody molekularne w ochronie roślin, Różnorodność genetyczna roślin i metody jej badania, Botanika leśna, Biological Basic of Protection for endangered Plant, Field Botany, Siedliska przyrodnicze-rozpoznawanie i zarządzanie ochroną, Szata roślinna