Zajęcia dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU LEŚNICTWO

Leśnictwo, studia I stopnia

  • Botanika leśna I - sem. zimowy 
  • Botanika leśna II - semestr letni
  • Fitosocjologia leśna

PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu, studia I stopnia 

  • Biologia roślin

PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU ROLNICTWO

Rolnictwo, studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  • Agrobotanika 

PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA 

Ochrona środowiska, studia I stopnia

  • Botanika

Ochrona środowiska, studia II stopnia

  • Ochrona przyrody w lasach gospodarczych