Zajęcia dla Wydziału Biologii i Biotechnologii

PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU BIOLOGIA

BIOLOGIA studia I stopnia; zakres: Biologia stosowana

 • Botanika ogólna 
 • Taksonomia i różnorodność roślin 
 • Botanika - zajęcia terenowe
 • Laboratorium biologii molekularnej I
 • Laboratorium biologii molekularnej II
 • Rośliny lecznicze
 • Gatunki obce i inwazyjne
 • Metody badań środowiskowych I
 • Metody badań środowiskowych II
 • Biologiczne podstawy ochrony roślin zagrożonych
 • Dendrologia stosowana
 • Genetyka konserwatorska roślin i zwierząt
 • Waloryzacja przyrodnicza

BIOLOGIA studia I stopnia; zakres: applied biology

 • Molecular biology laboratory II
 • Alien and invasive species of plants and animals
 • Conservation genetics
 • Methods of field environmental research II
 • Natural valorisation
 • Medicinal plants
 • Applied dendrology
 • Seminar

BIOLOGIA studia II stopnia; zakres: Biologia molekularna

 • Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim

BIOLOGIA studia II stopnia; zakres: Ekspertyzy przyrodnicze

 • Ekspertyzy przyrodnicze - przygotowanie i wykonanie inwentaryzacji
 • Rośliny i ich siedliska
 • Siedliska przyrodnicze - rozpoznawanie 
 • Zaawansowane techniki bioindykacji
 • Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

BIOTECHNOLOGIA studia I stopnia, studia inżynierskie

 • Morfologia funkcjonalna roślin 
 • Podstawy genetyki
 • Rośliny lecznicze
 • Genomika plastydowa i mitochondrialna
 • Wprowadzenie do sekwencjonowania następnej generacji

BIOTECHNOLOGIA srudia II stopnia

 • Laboratorium zaawansowanych metod biotechnologii molekularnej

PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA

MIKROBIOLOGIA studia I stopnia

 • Podstawy botaniki 
 • Genetyka
 • Glony wód antropologicznie zmienionych

MIKROBIOLOGIA studia II stopnia

 • Pracownia biologii organizmów - botanika