Zajęcia dla Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

 PRZEDMIOTY DLA KIERUNKU ZOOTECHNIKA

Zootechnika studia I stopnia, stacjonarna

  • Botanika i fizjologia roślin

Zootechnika studia I stopnia, niestacjonarne

  • Botanika i fizjologia roślin