Pełna oferta

STUDIUJCIE Z NAMI

Film dedykowany wszystkim, którzy chcą studiować razem z nami. Zapraszamy!
Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

    

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia 

 

Oferta na rok akademicki 2019/2020

studia pierwszego stopnia (stacjonarne):

Kierunek BIOLOGIA:

 • specjalność: biologia stosowana (studia licencjackie, 6 semestrów) - nowość;
 • specjalność: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów); 
 • specjalność: applied biology (studia licencjackie w języku angielskim, 6 semestrów; studia bezpłatne) - nowość;

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

 • specjalność: bez specjalności (studia inżynierskie, 7 semestrów)

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

 • specjalność: bez specjalności (studia licencjackie, 6 semestrów). 

studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: biologia molekularna; 
 • specjalność: ekspertyzy przyrodnicze

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: bez specjalności

 studia drugiego stopnia (stacjonarne, 3 semestry):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna, styczeń/luty 2020 r.

 • specjalność: biotechnologia farmaceutyczna;
 • specjalność: biotechnologia przemysłowa;
 • specjalność: biotechnologia środowiskowa;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna zwierząt;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna roślin.

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe; 

Ulotka Wydziału Biologii i Biotechnologii - 2019/2020 (link)

Informacja dla Abiturientów o możliwościach zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na Wydziale Biologii i Biotechnologii – plik PDF

 --------------------------------------------------------------------------------

Krótkie opisy kierunków:

 BIOLOGIABIOTECHNOLOGIAMIKROBIOLOGIA

Sylwetki Absolwentów studiów pierwszego stopnia

kierunek BIOLOGIA, specjalność: biologia ogólna    /   kierunek BIOLOGIA, specjalność: biologia medyczna
kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia inżynierskie (7 semestrów)
kierunek MIKROBIOLOGIA

 Sylwetki Absolwentów studiów drugiego stopnia

kierunek BIOLOGIA    /    kierunek BIOTECHNOLOGIA    /    kierunek MIKROBIOLOGIA

 --------------------------------------------------------------------------------

 Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia I i II stopnia znajdziesz: 

Logowanie do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)   https://irk.uwm.edu.pl/