Pełna oferta

STUDIUJCIE Z NAMI

Film dedykowany wszystkim, którzy chcą studiować razem z nami. Zapraszamy!
Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

    

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia 

 

Oferta na rok akademicki 2021/2022

studia pierwszego stopnia (stacjonarne):

Kierunek BIOLOGIA (studia licencjackie, 6 semestrów):

 • zakres: biologia stosowana  - program studiów - PDF
 • zakres: applied biology (studia w języku angielskim)  program studiów - plik PDF;

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (studia inżynierskie, 7 semestrów):

 • program studiów - PDF;

Kierunek MIKROBIOLOGIA (studia licencjackie, 6 semestrów):

 • program studiów - PDF. 

studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

 • zakres: biologia molekularna - program studiów - PDF
 • zakres: ekspertyzy przyrodnicze -program studiów - PDF 

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 • program studiów - PDF

 studia drugiego stopnia (stacjonarne, 3 semestry):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.)  rekrutacja śródroczna, luty 2022 r.  

 • zakres: biotechnologia farmaceutyczna - program studiów - PDF;
 • zakres: biotechnologia przemysłowa - program studiów - PDF;
 • zakres: biotechnologia molekularna zwierząt - program studiów - PDF;
 • zakres: biotechnologia molekularna roślin - program studiów - PDF

załącznik nr 1 do programu studiów na kierunku Biotechnologia, st. II stopnia - PDF.

 

 Materiały informacyjne - 2021/2022 - link

Informacja dla Abiturientów o możliwościach zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na Wydziale Biologii i Biotechnologii – plik PDF

 --------------------------------------------------------------------------------

 Krótkie opisy kierunków:

 BIOLOGIABIOTECHNOLOGIAMIKROBIOLOGIA

 --------------------------------------------------------------------------------

 Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia I i II stopnia znajdziesz: 

Logowanie do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)   https://irk.uwm.edu.pl/