Pełna oferta

STUDIUJCIE Z NAMI

Film dedykowany wszystkim, którzy chcą studiować razem z nami. Zapraszamy!
Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

    

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia 

(oferta na rok akademicki 2018/2019)

 

któtkie opisy kierunków: BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA

 Studia pierwszego stopnia (stacjonarne):

Kierunek BIOLOGIA:

 • specjalność: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF
 • specjalność: biologia ogólna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF
 • specjalność: medical biology (studia licencjackie w języku angielskim, 6 semestrów, płatne)  plan studiów PDF; 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

 • specjalność: biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

 • specjalność: mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF; 

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: biologia molekularna plan studiów PDF
 • specjalność: biologia w terapii  plan studiów PDF
 • specjalność: ekspertyzy przyrodnicze plan studiów PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: mikrobiologia plan studiów PDF; 

 Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 3 semestry):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna, styczeń/luty 2019:

 • specjalność: biotechnologia farmaceutyczna plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia przemysłowa plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia środowiskowa plan studiów PDF ;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna zwierząt plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna roślin plan studiów PDF.

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe – plik PDF; 

 

Ulotka Wydziału Biologii i Biotechnologii - 2018/2019  plik PDF

Informacja dla Abiturientów o możliwościach zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na Wydziale Biologii i Biotechnologii – plik PDF

--------------------------------------------------------------------------------

 Rekrutacja śródroczna na studia II stopnia - styczeń/luty 2019

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 3 semestry):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna, styczeń/luty 2019:

 • specjalność: biotechnologia farmaceutyczna plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia przemysłowa plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia środowiskowa plan studiów PDF ;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna zwierząt plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna roślin plan studiów PDF.

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe – plik PDF; 

Zapisy na studia na stronie IRK https://irk.uwm.edu.pl/pl/home/ 

 --------------------------------------------------------------------------------

Sylwetki Absolwentów studiów pierwszego stopnia

kierunek BIOLOGIA, specjalność: biologia ogólna    /   kierunek BIOLOGIA, specjalność: biologia medyczna
kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia inżynierskie (7 semestrów)
kierunek MIKROBIOLOGIA

 Sylwetki Absolwentów studiów drugiego stopnia

kierunek BIOLOGIA    /    kierunek BIOTECHNOLOGIA    /    kierunek MIKROBIOLOGIA

 --------------------------------------------------------------------------------

 Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia I i II stopnia znajdziesz: 

Logowanie do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)   https://irk.uwm.edu.pl/