Pełna oferta

STUDIUJCIE Z NAMI

Film dedykowany wszystkim, którzy chcą studiować razem z nami. Zapraszamy!
Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

  Rekrutacja śródroczna na studia II stopnia - styczeń/luty 2018

 

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

  • specjalność: ekspertyzy przyrodnicze (rekrutacja śródroczna, luty 2018plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna, luty 2018:

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe – plik PDF

Zapisy na studia na stronie IRK https://irk.uwm.edu.pl/pl/home/ do 13 lutego 2018 r. do godz. 15.00

Dokładny harmonogram rekrutacji na stronie link

 

-------------------------------------------------------

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia 

(oferta na rok akademicki 2017/2018)

 

któtkie opisy kierunków: BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA

 Studia pierwszego stopnia (stacjonarne):

Kierunek BIOLOGIA:

  • specjalność: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF
  • specjalność: biologia ogólna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF
  • specjalność: medical biology (studia licencjackie w języku angielskim, 6 semestrów, płatne)  plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • specjalność: biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

  • specjalność: mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA ( mgr):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna, luty 2018:

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe – plik PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 

 
 

Ulotka Wydziału Biologii i Biotechnologii - 2017/2018  plik PDF

Informacja dla Abiturientów o możliwościach zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na Wydziale Biologii i Biotechnologii – plik PDF

 

Sylwetki Absolwentów studiów pierwszego stopnia

kierunek BIOLOGIA, specjalność: biologia ogólna    /   kierunek BIOLOGIA, specjalność: biologia medyczna
kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia inżynierskie (7 semestrów)
kierunek MIKROBIOLOGIA

 Sylwetki Absolwentów studiów drugiego stopnia

kierunek BIOLOGIA    /    kierunek BIOTECHNOLOGIA    /    kierunek MIKROBIOLOGIA

 Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia I i II stopnia znajdziesz:

Logowanie do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)   https://irk.uwm.edu.pl/