Pełna oferta

STUDIUJCIE Z NAMI

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

Film dedykowany wszystkim, którzy chcą studiować razem z nami. Zapraszamy!
Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Aktualnie zbliża się rekrutacja śródroczna 2024

na kierunek Biotechnologia, st. II stopnia

---------------------------------

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia 

 Pełną ofertę kształcenia na rok akademcki 2023/2024
na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie

http://wbib.uwm.edu.pl/ksztalcenie/programy-studiow 

 ------------------------------------

Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2023/2024 - plik PDF do pobrania 

Niezbędnik przyszłego studenta UWM - plik PDF do pobrania

Informacja dla Abiturientów o możliwościach zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na Wydziale Biologii i Biotechnologii – plik PDF

 ------------------------------------

 Krótkie opisy kierunków:

 BIOLOGIABIOTECHNOLOGIAMIKROBIOLOGIA

 ------------------------------------

 Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia I i II stopnia znajdziesz: 

Logowanie do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
https://irk.uwm.edu.pl/pl/