Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (kierunek: Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia) – UCHWAŁA Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku  w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021  - link

Kryteria kwlifikacji na studia stacjonarne I stopnia - na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020/kryteria-kwalifikacji

Zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydata) na studia drugiego stopnia:

Zapisy na studia prowadzone są jedynie poprzez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów: 
 https://irk.uwm.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji 2020 - http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020/harmonogram-rekrutacji

Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia  oraz inne dokumenty do pobrania- do pobrania ze strony UWM

Więcej informacji o rekrutacji na stronie UWM (Rekrutacja 2020) – link na stronę UWM

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Informacja o zasadach przydziału akademików dla studentów 1 roku - plik PDF