Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr718 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022 (tekst ujednolicony) - plik Word do pobrania 

Kryteria kwlifikacji na studia stacjonarne I stopnia - na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/kryteria-kwalifikacji

Zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydata) na studia drugiego stopnia:

Zapisy na studia prowadzone są jedynie poprzez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów: 
 https://irk.uwm.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji 2021 - http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/harmonogram-rekrutacji

Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia  oraz inne dokumenty do pobrania - do pobrania ze strony UWM

Więcej informacji o rekrutacji na stronie UWM (Rekrutacja 2021) – link na stronę UWM

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy