Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (kierunek: Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia) plik PDF

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (kierunek: Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia)plik PDF

Zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydata) na studia drugiego stopnia:

Zapisy na studia prowadzone są jedynie poprzez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów
:
  https://irk.uwm.edu.pl/

Harmonogram rekrutacji 2017 - link na stronę UWM

Zasady rekrutacji (ogólne) - link na stronę UWM

Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia - do pobrania ze strony UWM

Więcej informacji o rekrutacji na stronie UWM (Rekrutacja 2017) – link na stronę UWM

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH - informacje Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – http://www.buwiwm.edu.pl/pnpc.pdf