Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia (kierunek: Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia) – na stronie  http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2018/zasady-rekrutacji-2018

Kryteria kwlifikacji na studia - na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2018/kryteria-kwalifikacji/studia-stacjonarne

Zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydata) na studia drugiego stopnia:

Zapisy na studia prowadzone są jedynie poprzez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów: 
 https://irk.uwm.edu.pl/

 

-------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji 2018 - link na stronę UWM

Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia - do pobrania ze strony UWM

Więcej informacji o rekrutacji na stronie UWM (Rekrutacja 2018) – link na stronę UWM

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-cudzoziemcow