Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W REKRUTACJI NA ROK AK 2022/2023 - link

Kryteria kwlifikacji na studia stacjonarne I stopnia - na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/kryteria-kwalifikacji

Zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydata) na studia drugiego stopnia:

Zapisy na studia prowadzone są jedynie poprzez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów: 
 https://irk.uwm.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji 2022 na stronie - http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji

Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia  oraz inne dokumenty do pobrania - do pobrania ze strony UWM

Laureaci i finaliści olimpiad oraz zawódów stopnia centralnego - informacje na stronie

Więcej informacji o rekrutacji na stronie UWM (Rekrutacja 2022) – link na stronę UWM

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy