Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia (kierunek: Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia) – na stronie  http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019/zasady-rekrutacji

Kryteria kwlifikacji na studia stacjonarne - na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019/kryteria-kwalifikacji-na-rok-studiow-2019-roku/kryteria-kwalifikacji

Zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydata) na studia drugiego stopnia:

Zapisy na studia prowadzone są jedynie poprzez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów: 
 https://irk.uwm.edu.pl/

 

-------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji 2019 - http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019/harmonogram-rekrutacji

Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia  oraz inne dokumenty do pobrania- do pobrania ze strony UWM

Więcej informacji o rekrutacji na stronie UWM (Rekrutacja 2019) – link na stronę UWM

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-cudzoziemcow