Studiuj mikrobiologię

Mikrobiologia I stopnia

Studiując mikrobiologię zdobędziesz wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i ekologicznej poszczególnych grup drobnoustrojów, m. in bakterii i wirusów. Nabędziesz niezbędnych umiejętności związanych z manipulacją materiałem mikrobiologicznym. Poznasz różnorodne techniki badawcze  i diagnostyczne. Nabędziesz umiejętność obsługi mikroskopów optycznych i elektronowych. Poznasz zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie jest jednym z nielicznych wydziałów biologicznych w Polsce, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kończąc  studia nabędziesz kompetencje do obsługi aparatury diagnostycznej i badawczej i do podjęcia pracy na stanowisku laboranta w różnorodnych laboratoriach diagnostycznych: służb weterynaryjnych i medycznych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w laboratoriach badawczych.

Mikrobiologia II stopnia

Studiując mikrobiologię zdobędziesz rozszerzoną wiedzę dotyczącą makroorganizmów i ich roli w funkcjonowaniu globalnego ekosystemu oraz znaczenia tych organizmów w wywoływaniu chorób roślin, zwierząt i ludzi. Poznasz właściwości drobnoustrojów i ich wymagania środowiskowe. Poznasz zasady doboru zawansowanych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik immunologicznych i molekularnych oraz nabędziesz umiejętności ich stosowania.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie jest jednym z nielicznych wydziałów biologicznych w Polsce, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polska Komisję Akredytacyjną.

Kończąc studia uzyskasz kompetencje do  podjęcia pracy w laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, laboratoriach ochrony środowiska przyrodniczego oraz w laboratoriach badawczych. Będzie przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Pełną ofertę kształcenia na rok akademcki 2022/2023
na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie

http://wbib.uwm.edu.pl/ksztalcenie/programy-studiow