Studiuj mikrobiologię

Będąc studentem studiów pierwszego stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i ekologicznej poszczególnych grup drobnoustrojów. Nabędziesz niezbędnych umiejętności związanych z manipulacją materiałem mikrobiologicznym. Poznasz różnorodne techniki mikroskopowe, optyczne i elektronowe, w tym metody komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Poznasz zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych.

W toku drugiego stopnia studiów zdobędziesz rozszerzoną wiedzę dotyczącą makroorganizmów i ich roli w funkcjonowaniu globalnego ekosystemu oraz roli tych organizmów w wywoływaniu chorób roślin, zwierząt i ludzi. Poznasz właściwości drobnoustrojów i ich wymagania środowiskowe. Poznasz zasady doboru oraz nabędziesz umiejętności stosowania zawansowanych technik laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem technik immunologicznych i molekularnych.

Będąc absolwentem studiów pierwszego stopnia będziesz przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do podjęcia pracy na stanowisku laboranta w różnorodnych laboratoriach diagnostycznych: służb weterynaryjnych i medycznych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w laboratoriach badawczych.

Kończąc studia drugiego stopnia będziesz mógł pracować w laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, laboratoriach ochrony środowiska przyrodniczego oraz w laboratoriach badawczych.

 

Pełną ofertę kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie  http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat