Studiuj mikrobiologię

 

Student studiów pierwszego stopnia zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów i makroorganizmów opartą na podstawach nauk przyrodniczych i technicznych. Absolwent drugiego stopnia studiów zdobywa rozszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów. Poznaje budowę oraz wymagania środowiskowe mikro- i makroorganizmów, które umożliwiają odpowiedni dobór zawansowanych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych: klasycznych i molekularnych.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do podjęcia pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia, służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w laboratoriach badawczych. Biegle posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu mikrobiologii.

 

Pełną ofertę kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie  http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat