Publikacje naukowe

Wykaz publikacji pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

 

2013

publikacje w czasopismach naukowych – plik PDF

monografie naukowe – plik PDF

referaty i postery – plik PDF

 

2012

publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) – plik PDF

publikacje w czasopismach naukowych nie posiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports i wymienionych w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – plik PDF

monografie naukowe – plik PDF

referaty i postery – plik PDF

 

2011

wykaz  publikacji – plik PDF

 

2010

wykaz publikacji – plik PDF

 

2009

wykaz publikacji – plik PDF

 

2008

wykaz publikacji – plik PDF