Baza naukowo-dydaktyczna

BAZA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

  Pracownie dydaktyczno-naukowe Wydziału Biologii i Biotechnologii mieszczą się w 5 obiektach na terenie miasteczka akademickiego w Kortowie.

  Przełomowym wydarzeniem dla funkcjonowania Wydziału było oddanie do użytku i pełne zagospodarowanie nowego obiektu Collegium Biologiae o łącznej powierzchni użytkowej 6088m2, z główną aulą wykładową (280 miejsc) oraz mniejszymi salami wykładowymi (25-80 miejsc).

  W Collegium Biologiae  znajduje się także pracownia komputerowa oraz pracownie naukowo-dydaktyczne, w których prowadzone są zajęcia ze studentami. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki multimedialne oraz zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Bogate zaplecze dydaktyczne Wydziału Biologii i Biotechnologii jest wykorzystywane także przez inne Jednostki Uniwersytetu, np.: Wydział Lekarski, Szkoła Zdrowia Publicznego, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Bioinżynierii, Wydział Nauki o Żywności, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki i Informatyki.

  W 2010 roku do celów naukowych i dydaktycznych została uruchomiona jednostka naukowo-dydaktyczna – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej (LDM), w którym znajdują się specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę.

Budynek Collegium Biologiae oraz Laboratorium Diagnostyki Molekularnej są w pełni przystosowane dla studentów niepełnosprawnych (dostępne są podjazdy dla wózków, winda, przystosowane toalety).

  Wysoka jakość badań prowadzonych przez pracowników Wydziału sprzyja unowocześnianiu i doskonaleniu procesu kształcenia i stałemu wzbogacaniu programów kształcenia. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii jest stale wspierany i rozwijany profesjonalizm kadry naukowo-dydaktycznej, a prowadzone badania naukowe są ściśle powiązane z procesem dydaktycznym.

 Na naszym Wydziale nowoczesna edukacja odnosi się bezpośrednio do współczesnej wiedzy biologicznej, dorobku naukowego kadry naukowo-dydaktycznej oraz profesjonalnie wyposażonych pracowni, w których realizowane są zajęcia ze studentami.

 

Wyposażenie Katedr w wyspecjalizowaną aparaturę badawczą

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

 Najważniejsza aparatura znajdująca się w Katedrze:

 • Mikroskop fluorescencyjny BX51 (Olympus) z kamerą cyfrową i oprogramowaniem;
 • Mikroskop fluorescencyjny AX10 (Zeiss) z kamerą cyfrową i oprogramowaniem;
 • Zestaw do Real-Time PCR Aria MX (AGILENT TECH.) z oprogramowaniem;
 • Ultrawirówka L7-65 (Beckman);
 • Komora laminarna (ALPINE);
 • Inkubaror CO(BINDER);
 • Termocykler gradientowy (SYNGEN SensQuest);
 • Uniwersalny czytnik płytek (Tecan Infinite M200 Pro);
 • Zestaw do archiwizacji żelowej (SYNGEN G:Box);
 • Zestaw do archiwizacji żelowej (Azure 280 Biosystems);
 • Aparaty do szybkiego transferu białek (INVITROGEN).

Katedra Biochemii

Wyposażenie pracowni badawczych (s. P16, 310, 311, 313, 314, 329):

 • Chromatograf cieczowy - Prominence UFLC Shimadzu wyposażony w autosampler, degazer, 2 pompy i detektor diodowy UV-VIS (SPD-M20A) z termostatowanymi kolumnami  C18 Jupiter 90 (Phenomenex) i PFP (Kinetex);
 • Chromatograf cieczowy – HPLC VP Shimadzu wyposażony w autosampler, 2 pompy i detektor diodowy UV-VIS (SPD-M10A) z kolumnami  C18 Jupiter 300 (Phenomenex) i C4 Jupiter (Phenomenex)
 • Chromatograf cieczowy - HPLC VP Shimadzu wyposażony w pompę, detektor refraktometryczny (RID-10A) i termostatowaną kolumnę do analiz węglowodanów
 • Spektrofotometr UV-VIS (Halo RB-10; Dynamica) z oprogramowaniem UV Detective V1.0
 • Skaner optyczny do analizy i archiwizacji obrazów żeli elektroforetycznych (ImageScanner, GE Healthcare)
 • Czytnik mikropłytek Asys UVM 340 (Biochrom)
 • Inkubator mikropłytek z funkcją mieszania (ELMI Sky Line)
 • Zestaw do Western-blott - aparat do elektroforezy na 4 mini-żele i aparat do elektrotransferu półsuchego (BioRad)
 • Zestaw do ekstrakcji SPE (J.T.Baker)
 • pH-metr Edge (Hanna Instruments)
 • Waga analityczna (Sartorius)
 • Wyparka próżniowa Laborota 4002 (Heidolph)
 • Wirówki, w tym z wymiennym rotorem (Eppendorf 5804R; MiniSpin)
 • Demineralizator wody, I klasa czystości (ultraczysta) – Hydrolab HLP 5 UV i Millipore Direct Q 3 UV
 • System do Real-Time PCR QuantStudio 3 (Applied Biosytems)
 • Dwa termocyklery z gradientem temperatury (Eppendorf Mastercycler nexus)
 • Komora Biosan UVT-S-AR - komora PCR do czystej pracy z próbkami RNA/DNA, zapewnia ochronę przed kontaminacją
 • Termoblok Biosan Bio TDB-100 – aluminiowy termoblok mieszczący trzy mikroprobówek
 • Wysokoobrotowa wirówka Eppendorf Centrifuge 5804
 • Precyzyjna waga anlityczna (Radwag)
 • Spektrofotometr Thermo Scientific NanoDrop 1000
 • Czytnik ELISA (Biogenet)
 • Transiluminatot UView mini (Bio-Rad)
 • Aparat do izoelektroogniskowania białek Ettan IPGPhor 3; GE Heathcare
 • Aparat do elektroforezy pionowej białek Dalt Six, GE Healthcare
 • Aparat do elektroforezy poziomej kwasów nukleinowych, Advance (2 sztuki)
 • Homogenizator ręczny - przystosowany do szybkiej homogenizacji małych ilości próbek
 • Wirówka laboratoryjna Gilson - niewielkich rozmiarów wirówka laboratoryjna o stałej prędkości wirowania
 • Dwie precyzyjne wagi anlityczne (Radwag)
 • Mieszadło magnetyczne
 • pH-metr (Hanna Instruments)
 • Kołyska laboratoryjna
 • Autoklaw parowy (Prestige Medical)
 • Zamrażarka niskotemperaturowa SANYO do przechowywania próbek
 • Cieplarki SANYO
 • Systemy do elektroforezy pionowej BIORAD
 • Komora laminarna wyposażona w lampę UV (Holten)
 • Komora laminarna wyposażona w lampę UV (ALPINA)
 • Inkubator CO2 do prowadzenia hodowli in vitro (Panasonic)
 • Mikroskop optyczny (Olympus)
 • Zautomatyzowany licznik komórek Scepter (MerckMillipore)
 • Zestawy pipet i pipetorów automatycznych

Wyposażenie pracowni dydaktycznych (s. 324, 325, 327):

 • Waga analityczna Radwag model as220.R2
 • Waga Radwag WLC 0,6/B1
 • Suszarka do szkła Alpina s-40
 • Wortex Ohaus model VXMNAL
 • Termoblok HG1DG
 • Spektrofotometr Vis-5000
 • Spektrofotometr MarcelMini
 • Łaźnia wodna TW20
 • Wyparka rotacyjna zestaw z pompą próżniową HB4 Basic
 • Spektrofotometry Specol 11
 • Pipety automatyczne
 • Łaźnia wodna do wyparki LP-1812-378-375
 • Łaźnie wodna WSL
 • Łaźnia wodna z wytrząsarką SW
 • Łaźnia wodna Re-86
 • Vortex DragonLab
 • Wirówka Cofiguge marki Eppendorf 5804R
 • Ultrazamrażarki (Sanyo; Panasonic)
 • Liofilizator Alpha1 – 4LD
 • Wyparka rotacyjna r-3

Wyposażenie sali seminaryjnej (s.328): 

 • rzutnik multimedialny
 • laptop

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Wyposażenie Katedry obejmuje:

 • Pracownia sekwencjonowania DNA i RNA

Sekwenatory nanoporowe MinION MK1C, i MK1B, termocyklery tradycyjne i Real-time PCR, system elektroforezy kapilarnej: Tape Station, Qiaxcell, fluorymetr Qubit, spektrofotometr, wirówki wysokoobrotowe.

 • Pracownia roślinnych kultur in vitro

Dwie komory laminarne; cieplarki; pokój hodowlany, autoklaw parowy SMS; autoklaw mikrofalowy, system oczyszczania wody.

 • Pracownia mikroskopii świetlnej

Badawcze mikroskopy stereoskopowe, mikroskop prosty badawczy, mikroskop optyczny z kontrastem fazowym, mikroskop optyczny z kontrastem, mikroskop stereoskopowy na statywie, kamera cyfrowa do mikroskopu, lampy do oświetlania światłowodami, sterowniki pamięci do systemu oświetlania, komputery, program do archiwizacji.

 • Pracownia bioinformatyczna

Cztery stanowiska komputerowe.

 • Sala dydaktyczna 102

Mikroskopy świetlne (25 szt.), mikroskopy stereoskopowe (12 szt.), mikroskop diagnostyczny, kamera cyfrowa do mikroskopu, oświetlacz do mikroskopu, rzutnik, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, komputer, tablica.

 • Sala dydaktyczna 120

Mikroskopy świetlne (24 szt.), ekran elektryczny, projektor multimedialny, rzutnik, mikroskop diagnostyczny, kamera cyfrowa do mikroskopu, oświetlacz do mikroskopu, komputer, tablica.

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Wyposażenie Katedry obejmuje:

 • Pracownia badań molekularnych ptaków

Stanowisko do izolacji i oceny jakości DNA (komora laminarna Alpina K700, łaźnia wodna GRANT LSB AquaPro, termocykler SimpliAmp Applied Biosystems, wirówka Hettich U320, auktoklaw Cominox, cieplarka Memert, zestaw do elektroforezy SERVA, spektrofotometr FastGene), badań hematologicznych (aparaty HaemoCue, wirówka hematokrytowa Hettich 200)

 • Pracownia mikroskopowa

Mikroskop stereoskopowy OLYMPUS SZ61 z kamerą, zintegrowany z komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem obrazowania i analizy morfometrycznej Olympus cellSens Imaging Software

 • Pracownia hydrobiologiczna

1) Spektrofotometr DR 5000 z oprogramowaniem Hach LANGE

2) Miernik jakości wody Hanna HI 9829-01042 (pH/ORP, EC, tlen, mętność) z inteligentną sondą, systemem GPS i funkcją wyszukiwania FastTrack.

3) Tlenomierz Hanna HI 98193 z sondą tlenową HI 764073, programem transferu danych kompatybilnym z Windows®.

 

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Wyposażenie Katedry obejmuje:

a) Baza dydaktyczna (sale do ćwiczeń):

Oddzielne sale do ćwiczeń laboratoryjnych z: fizjologii roślin, biologii komórki, badań molekularnych, badań in vitro, genetyki, pracownia komputerowa oraz sala seminaryjna. Specjalistyczne pracownie: chromatograficzna, mikroskopowa, biologii nasion, analizy białek, badań molekularnych.

b) Baza naukowa (wybrana aparatura):

 • chromatografy gazowe
 • chromatograf gazowy z kwadrupolowym spektrometrem mas
 • zestaw do chromatografii HPLC
 • mikroskop konfokalny
 • mikroskopy fluorescencyjne
 • mikroskopy stereoskopowe
 • mikroskop elektronowy skaningowy
 • ultramikrotom
 • ÄKTA zestaw do separacji i oczyszczania białek
 • analizator aminokwasów
 • zestawy do elektroforezy 1 i 2-D
 • aparat do elektroforezy kapilarnej
 • oprogramowanie do testu kometowego
 • czytnik mikropłytek
 • termocyklery
 • systemy dokumentacji żeli
 • Geneious – oprogramowanie do sekwencjonowania NGS
 • spektrofotometry UV-VIS
 • komory klimatyczne/inkubatory
 • ultrazamrażarki
 • liofilizator półkowy
 • młyny wibracyjne
 • wirówki z chłodzeniem
 • wyparki próżniowe
 • systemy oczyszczania wody

Katedra Mikrobiologii i Mykologii

Najważniejsza aparatura znajdująca się w Katedrze:

Pracownia mikrobiologiczna ogólna

 • kompletne wyposażenie umożliwiające prowadzenie klasycznych badań mikrobiologicznych i mykologicznych;
 • urządzenia sterylizujące (autoklawy, sterylizatory suche),
 • inkubatory, w tym komora anaerobowa,
 • lodówki, zamrażarki, w tym zamrażarka -80°C

Pracownia mikroskopowa

 • urządzenie do fluorescencji i kontrastu Nomarskiego z możliwością cyfrowej rejestracji obrazu – zestaw na bazie mikroskopu Olympus BX 51.

Pracownia mikrobiologii molekularnej

 • wyposażenie klasyczne: termocyklery, aparaty do elekroforezy, czytniki UV, spektrofotometr UV-VIS, homogenizatory: mechaniczny i ultradźwiękowy

Pracownia badań biotechnologicznych

 • zestaw bioreaktorów do prowadzenia hodowli mikroorganizmów z systemem sterowania, kontroli i dozowania mediów - nowoczesne bioreaktory umożliwiające kontrolę procesów biotechnologicznych w kierunku produkcji  cennych użytkowo bioproduktów przez mikroorganizmy; możliwość kontroli kaskadowej stężenia rozpuszczonego tlenu za pośrednictwem zmian prędkości mieszania, przepływu gazów, stężenia gazów w tym tlenu (%).

 

Katedra Zoologii

Wyposażenie Katedry obejmuje:

1. Pracownia mikroskopii świetlnej

 • Mikroskop Nikon Eclipse 80i  kontrastem Nomarski-DIC z kamerą i oprogramowaniem NIS Elements
 • Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX 10 z kamerą i oprogramowaniem

2. Pracownia mikroskopii fluorescencyjnej

 • Mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse 90i z kamerami kolorową i monochromatyczną chłodzoną oraz oprogramowaniem Lucia Cytogenetics i NIS Elements (2 stanowiska)
 • Mikroskop Olympus BX51 z kamerą monochromatyczną i oprogramowaniem Multiscan.
 • Cytometr przepływowy CyFlow Ploidy Analyser Sysmex

3. Pracownia systematyki molekularnej

 • Komora laminarna ESCO AIRStream
 • Termocykler Applied Biosystem GeneAmp PCR System 2700
 • Spektrofotometr Eppendorf Biophotometer 6131
 • System do wizualizacji żeli UVTEC
 • Dejonizator wody Hydrolab
 • Zestaw do elektroforezy poziomej Biorad

4. Laboratorium histologiczne

 • Mikrotom rotacyjny Leica RM 2265
 • mikroskop świetlny Leica DM 500
 • mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 800

5. Pracownia cytogenetyczna

 • Inkubator POL-EKO
 • Komora laminarna Polon
 • Wirówka z chłodzeniem MPW - 351R
 • Wirówka MPW 340

6. Pracownia parazytologiczna

 • inkubator z CO2
 • mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 745T

7. Sala akwariowa

 • Zestaw akwariów ze stałym przepływem wody, napowietrzaniem i regulacją temperatury do hodowli ryb.

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

W budynku LDM można korzystać z następujących pracowni:

a) Pracownia analizy kwasów nukleinowych:

 • Termocyklery do analizy Real-Time PCR – pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR z analizą przyrostu ilości produktu w czasie rzeczywistym, która stosowana jest do pomiaru ilościowego kopii genu, transgenu czy genomów wirusowych i bakteryjnych lub poziomu ekspresji RNA w komórkach i tkankach.
 • Termocyklery do reakcji na szklanych płytkach – umożliwiają wykonywanie reakcji PCR z niewielkiej ilości materiału genetycznego; całkowita objętość reakcji to zaledwie 1 mikrolitr.
 • Termocyklery z gradientem – służą do przeprowadzania standardowych reakcji PCR oraz reakcji w gradiencie temperatur.
 • Sekwenator – służy do określania sekwencji nukleotydów wybranych odcinków DNA o długości do 1000 pz, genotypowania za pomocą markerów mikrosatelitarnych oraz analiz AFLP i innych.
 • Bioanalizator – wykorzystuje technikę mikroprzepływów do analizy ilościowej oraz jakościowej DNA, RNA i białek, jest alternatywą dla elektroforezy żelowej. Dziedziną w której bioanalizator znajduje szczególne zastosowanie jest analiza jakości oraz czystości DNA i RNA, niezbędna przy badaniu ekspresji genów za pomocą mikromacierzy.
 • Skaner do analizy mikromacierzy – posiada system otwartego skanowania umożliwiający analizę szerokiego wachlarza dostępnych na rynku mikromacierzy. Bardzo wysoka rozdzielczość (2 mikrometry) pozwala na  skanowanie macierzy o gęstości do 1 miliona prób.
 • Systemy do elektroforezy agarozowej, archiwizacji żeli i membran – zestaw różnej wielkości aparatów do elektroforezy agarozowej pozwala na rozdziały kwasów nukleinowych w systemie pionowym lub poziomym. System do archiwizacji żeli i membran wyposażony w kamerę CCD oraz specjalistyczne oprogramowanie służy do jakościowej analizy żeli i analizy ilościowej metodą densytometryczną.
 • Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek z funkcją absorbancji, fluorescencji i luminescencji. Umożliwia odczyt w standardowych płytkach titracyjnych (6-384 dołków), kuwetach oraz płytce kwarcowej NanoQuant (16 jednoczesnych pomiarów stężenia DNA, RNA z małych objętości prób). Zintegrowane z urządzeniem: inkubator (5-42°C), wytrząsarka, dwa dyspensery oraz płuczka pozwalają na przeprowadzanie złożonych analiz obejmujących np. badania kinetyczne. 

b) Pracownia cytometrii przepływowej

Posiada urządzenie sortujące komórki z jednoczesną analizą cytometryczną, które służy do pomiaru właściwości fizycznych i fluorescencji komórek/cząstek przepływających w strumieniu cieczy. Funkcja sortowania komórek, poza gromadzeniem danych o przepływających komórkach (wielkość, obecność ziarnistości, sygnały fluorescencyjne), ma możliwość ich rozdzielania w wysokim stopniu czystości (>99%). W cytometrze można m.in. oceniać ekspresję antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych (receptory, cytokiny, hormony), badać aktywność wielu enzymów (kinazy, kaspazy), proces apoptozy oraz cykl komórkowy oraz oceniać ekspresję genów lub mRNA dla różnych struktur komórkowych (technika FISH).

c) Pracownia analizy białek

 • Elektroforeza 2D – systemy do dwukierunkowego rozdziału białek w żelach poliakrylamidowych obejmują aparaty do izoelektroogniskowania białek oraz aparaty pozwalające na rozdzielenie białek pod względem mas cząsteczkowych. Pozwala to na porównanie profili białkowych komórek i tkanek, mogących wykazywać różnice w zależności od stadium rozwojowego lub w wyniku działania procesów technologicznych, czynników zewnętrznych, stanów chorobowych itp.
 • Dokumentacja – skaner optyczny umożliwia dokumentację żeli i membran barwionych metodami tradycyjnymi (Coomassie R-250, G-250, Silver Staining, Deep Purple, Sypro Ruby, etc.), natomiast urządzenie Ettan DIGE Imager pozwala na wizualizację i dokumentację żeli znakowanych pojedynczymi fluorochromami lub wykonanych w technice DIGE. Do urządzeń dołączone jest specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na jakościową i wstępną ilościową analizę rozdzielonych białek.
 • Frakcjonator – urządzenie do frakcjonowania w gradientach stężeń pozwala na rozdzielenie różniących się wielkością makromolekuł, struktur komórkowych lub ich poszczególnych frakcji. Znajduje zastosowanie w analizie frakcji subkomórkowych, badaniach ekspresji białek, itp.
 • Zautomatyzowany system do proteomiki w żelach – automatyczna linia umożliwiająca wyizolowanie określonych białek z żelu, poddanie ich trawieniu enzymatycznemu oraz przygotowanie i naniesienie uzyskanej mieszaniny peptydów na płytki matrycowe. Linia ta jest zintegrowana z instrumentem do spektrometrii mas typu MALDI – TOF/TOF.
 • Spektrometr masowy – system spektrometrii mas obejmuje spektrometr masowy z jonizacją typu MALDI (jonizacja strumieniem lasera na płytce matrycowej) oraz tandemowym analizatorem czasu przelotu jonów (TOF/TOF). Wbudowany system bramkowania jonów oraz element refletronowy pozwalają na wykorzystanie urządzenia do analiz PMF (ang. peptide mass fingerprinting) i sekwencjonowania de novo, analiz modyfikacji potranslacyjnych i enzymatycznych białek czy struktury przeciwciał i ich modyfikacji. Spektrometr można także wykorzystać do badania substancji organicznych takich jak węglowodany, tłuszcze, fosfolipidy, alkaloidy, polimery, mykotoksyny, etc.

d) Pracownia mikroskopowa

 • Jeol JEM 1400 - transmisyjny mikroskop elektronowy o zdolności rozdzielczej 0,2 nm. Umożliwia uzyskiwanie powiększeń z zakresu od x200 do 1 200 000. Istnieje możliwość rozbudowy o przystawkę skaningową oraz system mikroanalizy roentgenowskiej EDS.
 • Mikroskopy fluorescencyjne  – posiadają pełen zestaw filtrów do fluorescencji oraz specjalne obiektywy z zupełnie nowej serii VC (Violet Correction), o znacznie wyższych parametrach optycznych w zakresie ultrafioletowym. Wyposażone w oprogramowanie do analiz cytogenetycznych. Fabrycznie przystosowane do dokumentacji cyfrowej.
 • Mikroskop odwrócony – mikroskop laboratoryjny, przeznaczony do obserwacji obiektów „od dołu”, wyposażony w układ optyczny taki sam jak w tradycyjnych mikroskopach. Umożliwia przyżyciową obserwację hodowanych komórek lub całych organizmów (np. pierwotniaków). Wyposażony w kamerę pozwalającą na archiwizację obserwowanych obrazów.
 • Mikroskop stereoskopowy (binokular) – pozwala na przestrzenne widzenie powiększonego obrazu. Widziany w nim obraz jest trójwymiarowy, dzięki czemu nadaje się do obserwacji poruszających się małych obiektów np. owadów. Posiada szeroki stół roboczy z oświetleniem górnym, dolnym oraz bocznym (światłowodowym).
 • Mikrodysekcja laserowa – umożliwia wycinanie fragmentów z preparatów mrożonych, parafinowych, pojedynczych komórek, fragmentów komórek, chromosomów, rozmazów itp. System CellCut przeznaczony jest do precyzyjnej mikrodysekcji oraz mikromanipulacji za pomocą wiązki lasera. System oparty jest na unikalnej i opatentowanej technologii CapLift gwarantującej możliwość pobrania materiału bez kontaminacji. Dzięki temu może on być wykorzystywany w takich dziedzinach jak biologia molekularna, cytogenetyka, patologia, mikrobiologia oraz biologia rozrodu

e) Pracownia zwierzęcych kultur in vitro

 • Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego Biohazard, przeznaczone są do ochrony zarówno materiału badawczego, jak i operatora oraz środowiska.
 • Inkubatory – wyposażone w system kontroli CO2 (0,2-20%) oraz O2 (1-95%). Wbudowany system autosterylizacji w wysokiej temperaturze.

f) Zwierzętarnia

Wyposażona w pomieszczenia z możliwością regulacji temperatury, wilgotności i oświetlenia. Nowoczesne regały ze stali nierdzewnej oraz klatki z poliwęglanu odpornego na sterylizację służą do pracy z małymi zwierzętami laboratoryjnymi (myszy, szczury, króliki).

g) Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro

 • Komory laminarne i regały do hodowli roślin w warunkach in vitro – komory laminarne umożliwiają bezpieczne założenie hodowli, natomiast wielokondygnacyjne regały wyposażone we własne wentylatory, lampy fluorescencyjne oraz tunele stabilizujące temperaturę pozwalają na prowadzenie długotrwałych hodowli.
 • Komory klimatyczne i inkubatory z chłodzeniem – inkubatory z chłodzeniem pozwalają na hodowlę niewielkich roślin w ustalonych warunkach temperatury, natomiast komory klimatyczne umożliwiają hodowlę roślin w ściśle ustalonych warunkach temperatury, wilgotności i natężenia światła. Oprogramowanie urządzeń pozwala na zaprogramowanie kilkunastu wieloetapowych programów, co ułatwia symulację zmiennych warunków zewnętrznych w czasie trwania hodowli.

h) Pracownia mikrobiologiczna

Umożliwia różnokierunkowe badania materiału mikrobiologicznego, m.in. transformacje lub transfekcje bakterii wektorami plazmidowymi oraz analizę uzyskanych transformantów metodami biologii molekularnej. Kompleksowe wyposażenie pracowni pozwala na wykonywanie wszystkich analiz bez konieczności opuszczania tej części laboratorium, co minimalizuje ryzyko przeniesienia materiału mikrobiologicznego do innych pomieszczeń.

i) Pracownia izotopowa

Pomieszczenia umożliwiające pracę ze źródłami promieniotwórczymi (H3, P32, S35).  Wyposażone w specjalistyczne dygestoria radiochemiczne, licznik scyntylacyjny, wywoływarkę zdjęć rentgenowskich, system dokumentacji żeli i membran znakowanych chemiluminescencyjnie, sprzęt dozymetryczny, pojemniki do przechowywania źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz stałe i ruchome osłony przed promieniowaniem jonizującym.

j) Pracownia immunohistochemiczna

Pracownia wyposażona w aparaturę umożliwiającą przygotowanie skrawków tkanek i narządów (mikrotom, kriostat), ich prezerwację (zatapiarka i łaźnia parafinowa, łaźnie wodne) oraz inkubacje z przeciwciałami (specjalistyczne cieplarki i chłodziarki) oraz barwienie w celu przygotowania do analiz immunohistochemicznych /cytochemicznych.