Informacje dla studentów 1 roku

Informacje dotyczące rozkładu zajęć znajdują się na w zakładce student / tygodniowy-rozklad-zajec

-----------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2020-2021 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne  (aktualizacja wkrótce)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis  (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja wkrótce)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

---------------------------------

Przydział akademików dla studentów 1 roku - plik PDF

---------------------------------

UWAGA
Informacje dla studentów zajdują sie w zakładce http://wbib.uwm.edu.pl/student/informacje-dla-studentow