Programowa Rada Patronacka

W skład Rady wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych Wydziału Biologii i Biotechnologii, zaproszonych do uczestniczenia w jej pracach przez Dziekana Wydziału.

Przewodniczącym Rady jest przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej/Prodziekan ds. Kształcenia.

Do zadań Rady należy:

  1. Uczestniczenie w formułowaniu i realizacji strategii Wydziału w zakresie kształcenia.
  2. Opiniowanie oferty edukacyjnej Wydziału Biologii i Biotechnologii.
  3. Określanie i ocena efektów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, zwłaszcza w zakresie ich zgodności z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców, a także możliwościami nabycia uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności.
  4. Ocena publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów.
  5. Udział w tworzeniu programów naprawczych dotyczących oferty kształcenia w zakresie jej dostosowania do potrzeb rynku pracy.

 

Interesariusze zewnętrzni wchodzący w skład Programowej Rady Patronackiej Wydziału Biologii i Biotechnologii

Lp.Nazwa PracodawcyAdresAdres strony www
1Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78www.pulmonologia.olsztyn.pl 
2DuPont Poland sp. z o.o.02-676 Warszawa, ul. Postępu 17bwww.dupont.pl
3Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16Awww.pwik.olsztyn.pl
4Brodnicki Park Krajobrazowy87-312 Pokrzydowo, Grzmięcy 10www.bpk.brodnica.net
5Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich14-230 Jerzwałd, Jerzwałd 62link
6Welski Park Krajobrazowy13-230 Lidzbark, Jeleń 84link
7Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w RadzikowieRadzików, 05-870 Błoniewww.ihar.edu.pl
8Food Concept10-847 Olsztyn, ul. Strąkowa 34www.food-concept.pl
9MEDEN INMED75-847 Koszalin, ul. Wenedów 2www.meden.com.pl
10Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Centrum Rehabilitacji10-900 Olsztyn, Wańkowicza 5www.hura.olsztyn.pl
11Centrum Diagnostyki Molekularnej ExonOlsztyński Park Technologiczny, ul. Trylińskiego 12, 10-683 Olsztynwww.exonlab.pl
12AB Medical Anita Jabłonowska-Kosek10-123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 4/2www.abmedical.pl