Jakość kształcenia

kliknij aby powiększyć 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

  • dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM – przewodnicząca
  • prof. dr hab. Lesław Lahuta
  • dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM
  • dr hab. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM
  • dr hab. Sylwia Lew
  • dr Andrzej Górski
  • dr Anna Leska
  • dr Anna Źróbek-Sokolnik
  • przedstawiciel studentów – wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego
  • przedstawiciel doktorantów – wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów - mgr Robert Stryiński (K. Biochemii)

 

Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie

Sprawozdanie z badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie:

Raport z badania ankietowego na temat: „STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE” Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów (po 6 miesiącach)

Raport z badania ankietowego na temat: „Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie” po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

Raport z badania ankietowego na temat: „Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie” po pięciu latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na UWM w Olsztynie

Struktura i zasady funkcjonowania WSZJK w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/struktura-zasady

Dokumenty Systemu – Zapisy Jakości (raporty dotyczące:  losów zawodowych absolwentów, opinii pracodawców o absolwentach, itp.) – http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/dokumenty-systemu-zapisy