Jakość kształcenia

kliknij aby powiększyć 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

  1. dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM – przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Irena Giełwanowska
  3. dr Elżbieta Ejdys
  4. dr Dariusz Michalczyk
  5. dr Maciej Równiak
  6. dr Katarzyna Głowacka
  7. dr Grzegorz Fiedorowicz
  8. Beata Jaskulska – przedstawiciel studentów
  9. mgr Aleksandra Kurzyńska – przedstawiciel doktorantów

 

Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie

Sprawozdanie z badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie:

Raport z badania ankietowego na temat: „STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE” Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów (po 6 miesiącach)

Raport z badania ankietowego na temat: „Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie” po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na UWM w Olsztynie

Struktura i zasady funkcjonowania WSZJK w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/struktura-zasady

Dokumenty Systemu – Zapisy Jakości (raporty dotyczące:  losów zawodowych absolwentów, opinii pracodawców o absolwentach, itp.) – http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/dokumenty-systemu-zapisy