Jakość kształcenia

kliknij aby powiększyć 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

  1. dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM – przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Irena Giełwanowska
  3. dr Elżbieta Ejdys
  4. dr Dariusz Michalczyk
  5. dr hab. Maciej Równiak
  6. dr Katarzyna Głowacka
  7. dr Grzegorz Fiedorowicz
  8. Kamila Puławska – przedstawiciel studentów
  9. mgr Robert Stryiński – przedstawiciel doktorantów

 

Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie

Sprawozdanie z badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie:

Raport z badania ankietowego na temat: „STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE” Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów (po 6 miesiącach)

Raport z badania ankietowego na temat: „Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie” po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na UWM w Olsztynie

Struktura i zasady funkcjonowania WSZJK w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/struktura-zasady

Dokumenty Systemu – Zapisy Jakości (raporty dotyczące:  losów zawodowych absolwentów, opinii pracodawców o absolwentach, itp.) – http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/dokumenty-systemu-zapisy