Pracownicy

Skład osobowy

Kierownik katedryprof. dr hab. Aleksander Świątecki

   tel. +48 89 523-44-78; e-mail: aswiat@uwm.edu.pl

 

Profesorowie:

 prof. dr hab. Aleksander Świątecki

   tel. +48 89 523-44-78; e-mail: aswiat@uwm.edu.pl

 

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Maria Dynowska

   tel. +48 89 523-42-93; e-mail: dynow@uwm.edu.pl

 

Profesorowie UWM:

dr hab. Dorota Górniak prof. UWM

   tel. +48 89 523-43-25; e-mail: gorniak@uwm.edu.pl

 dr hab. Dariusz Kubiak prof. UWM

   tel. +48 89 523-42-97; e-mail: darkub@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Sylwia Lew prof. UWM

   tel. +48 89 523-45-54; e-mail: sylwia.lew@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Justyna Możejko-Ciesielska prof. UWM

   tel. +48 89 523-42-34; e-mail: justyna.mozejko@uwm.edu.pl

 

Adiunkci (naukowo-dydaktyczni):

dr hab. Anna Biedunkiewicz

   tel. +48 89 523-42-97; e-mail: alibi@uwm.edu.pl

 

 Adiunkci (dydaktyczni):

dr Elżbieta Ejdys

  tel. +48 89 523-42-96; e-mail: elzbieta.ejdys@uwm.edu.pl

 dr Ewa Sucharzewska

   tel. +48 89 523-42-96; e-mail: ewko@uwm.edu.pl

 

Pracownicy techniczni:

Edyta Kamińska-Jacewicz

   tel. +48 89 523-42-95; e-mail: zakmikol@uwm.edu.pl

mgr Kamila Kulesza

  tel. +48 89 523-42-72

mgr inż. Klaudia Kulesza

   tel. +48 89 523-44-28

 

Doktoranci:

IV rok: mgr Patrycja Glinka, mgr Kamila Kulesza, mgr Karolina Kondratowicz

III rok: mgr Tomasz Bałabański, mgr Jakub Kowalik, mgr Paulina Marciniak, mgr Karolina Szacherska