Historia

Katedra Mikrobiologii i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie została utworzona 1 stycznia 2018 roku. Powstała w wyniku połączenia istniejących Katedr Mikrobiologii i Mykologii. Kierowanie nową jednostką powierzono prof. dr hab. Aleksandrowi Świąteckiemu.