Studiuj w języku polskim

 

Film dedykowany wszystkim, którzy chcą studiować razem z nami. Zapraszamy!
Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  

Ile kosztują studia w języku polskim?

 

Dla studentów z krajów Unii Europejskiejbezpłatne

Dla studentów z krajów spoza Unii Europejskiej posiadających Kartę Polakabezpłatne

Dla studentów z krajów spoza Unii Europejskiej bez Karty Polakapłatne:

  • studia pierwszego stopnia Kierunek: Biologia - 10000 zł, Biotechnologia, Mikrobiologia – 11000 zł za rok studiów (dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 – Zarządzenie Nr 46/2021 http://bip.uwm.edu.pl/section/265)
  • studia drugiego stopnia Kierunek: Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia– 9000 zł za rok studiów (dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 – Zarządzenie Nr 46/2021 http://bip.uwm.edu.pl/section/265)

Pełen wykaz odpłatności dla cudzoziemców za studia realizowane w języku polskim - link

 

 

Co można studiować?

Oferta kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (w języku polskim)  http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat

 

Masz problemy z posługiwaniem się językiem polskim? Nie znasz języka polskiego?

 Zgłoś się na kurs językowy do Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców  http://www.uwm.edu.pl/okjp/eng-pol/pol1.htm