dr Monika Ślipiko

Imię i nazwisko: dr Monika Ślipiko

Stanowisko: adiunkt

dziedzina: nauki biologiczne
dyscyplina: biologia
specjalność: biologia molekularna

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Monika_Slipiko

E-mail: monika.slipiko@uwm.edu.pl
Tel: +48 89 523 47 25
Pokój: 109

Konsultacje: 

Dr Monika Ślipiko- biotechnolog, biolog molekularny. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 r. ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Biotechnologia (specjalność: Biotechnologia roślin). Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2015 r. Obecnie adiunkt w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody.

Praca i zainteresowania naukowe: zajmuje się badaniem roślin na poziomie molekularnym, a zwłaszcza ich zmiennością genetyczną, ewolucją, powiązaniami filogenetycznymi oraz identyfikacją gatunków na podstawie specyficznych sekwencji DNA (tzw. barkodów). Szczególne miejsce w jej badaniach zajmują mszaki. Autorka i współautorka publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Uczestniczyła w realizacji projektów naukowych realizowanych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Była kierowniczką jednego z nich (Miniatura).

Praca dydaktyczna i popularyzatorska: od 2018 roku prowadzi wykłady, zajęcia audytoryjne i laboratoryjne w języku polskim i angielskim dla studentów kierunków: Biotechnologia, Biologia, Rolnictwo. Wielokrotnie już podczas studiów doktoranckich prowadziła warsztaty oraz zajęcia w ramach Nocy Biologów, Fascynującego Dnia Roślin.