dr Grzegorz Fiedorowicz

Imię i nazwisko: dr Grzegorz Fiedorowicz

Stanowisko: specjalista

dziedzina: nauki biologiczne
dyscyplina: biologia
specjalność: botanika, mykologia; mykosocjologia

Pokój: 206
E-mail: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl
Tel: +48 89 524 51 31

Zainteresowania: