Informacje dla Studentów 1 roku oraz kolejnych lat studiów

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii zaprasza na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1200
w auli Collegium Biologiae
przy ulicy Oczapowskiego 1A w Olsztynie (Kortowo).

Uprzejmie prosimy o przybycie w stroju galowym.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie organizacyjno-informacyjne z Prodziekanem ds. studenckich oraz opiekunami lat, odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek)
o godz. 1100 w auli Collegium Biologiae
.

Prodziekan ds. Studenckich
prof. dr hab. Aleksander Świątecki

-------------------------------------------------------------------------

Tygodniowy rozkład zajęć już na stronie w zakładce STUDENT / INFORMACJE DLA STUDENTÓW (link)

Informacje dotyczące zapisów na przedmioty (język obcy, wychowanie fizyczne, przedmiot kształcenia ogólnego; przedmioty w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych) umieszczone są w zakładce STUDENT / INFORMACJE DLA STUDENTÓW (link)

Instrukcja Rejestracji Żetonowej (zapisy na przedmioty) (plik do pobrania)

Informacje dotyczące pomocy materialnej umieszczone są w zakładce STUDENT / POMOC MATERIALNA (link)

Informacje dotyczące ubezpieczenie NNW i OC (dla studentów i doktorantów) na rok akademicki 2022/2023 umieszczone są w zakładce STUDENT / INFORMACJE DLA STUDENTÓW (link)

Informator studencki na rok akademicki 2022/2023 dostępny jest na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/informator/