Informacje dla 1, 2 i 3 roku – ZAPISY NA PRZEDMIOTY; stypendium ministra, ubezpieczenia, i inne

Drodzy Studenci,

Wkrótce rozpoczynamy nowy rok akademicki. Miejmy nadzieję, że uda się go przeprowadzić w znacznej części w pełnym kontakcie. Jednak w związku z panującym w kraju stanem epidemicznym, ciągle obowiązuje szereg zaleceń sanitarnych, których przestrzeganie powinno zminimalizować ryzyko zakażeń. W dniu 21 września 2021 na stronie Uniwersytetu, w zakładce, „Informacje CoVid-19” opublikowany został Komunikat Rektora w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (w załączeniu komunikat Rektora).
Komunikat zwraca uwagę na kwestie związane z organizacją zajęć, ich przebiegiem oraz przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Rektor zobowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Wobec powyższego, ze swojej strony, obliguję wszystkich Studentów do zastosowania do wymogów opisanych w Komunikacie Rektora oraz używania środków ochrony (maseczki) w przestrzeniach wspólnych:
korytarze, klatki schodowe, hole, laboratoria.

Z poważaniem
prof. dr hab. Iwona Bogacka

----------------------------------------

Tygodniowy rozkład zajęć już na stronie

Informacje dla studentów 1 roku:

Zapisy na przedmioty (rejestracja żetonowa) na semestr zimowy 2021/2022

Wnioski o stypendium ministra 2021/2022

Ubezpieczenia 2021/2022