Zaświadczenie o ukończonych studiach

W celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA O UKONCZONYCH STUDIACH należy złożyć podanie kierowane do Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Podanie można złożyć:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP
 2. poprzez e-mail dziekbiol@uwm.edu.pl zawierający podanie podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
 3. osobiście w dziekanacie (należy złożyć podanie podpisane odręcznie)
 4. przesłać pocztą (należy przesłać podanie podpisane odręcznie)

Za przygotowanie Zaświadczenia opłata nie jest pobierana.

Podanie powinno zawierać: 

 • Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
 • Cel wydania dokumentu
 • Nazwę Uczelni
 • Nazwę Wydziału
 • Nazwę Kierunku
 • Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów
 • Nazwisko, pod którym ukończyło się studia
 • Uzyskany tytuł
 • Numer indeksu

Do podania należy dołączyć:

 • zgodę o przetwarzaniu danych osobowych link do pdf,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku absolwenta, który zmienił nazwisko po ukończeniu studiów)