Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2017-2018 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2017-2018 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2017-2018  – plik PDF  

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze letnim 2017-2018 – plik PDF  

  • Harmonogram realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego – 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2017-2018 – plik PDF1PDF2     

  • Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego (j. angielski, poziom B2 , j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 , j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 , j. rosyjski poziom B2) - PDF1, PDF2PDF3PDF4

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

Uwaga

Powyższa informacja na stałe umieszczona jest w zakładce:
  STUDENT / INFORMACJE DLA STUDENTÓW 
http://wbib.uwm.edu.pl/student/informacje-dla-studentow