Zasady przydziału akademików od 2020/2021

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Fundacja „ŻAK" U W M w Olsztynie, w porozumieniu z Samorządem Studenckim UW M w Olsztynie, ustaliła następujące zasady przydziału miejsc, obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 (kontynuacja nauki). - plik PDF

Przydział akademików dla studentów 1 roku - plik PDF