Wybory dziekana i prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii (wybory uzupełniające) - obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej
w sprawie kalendarza wyborczego w zakresie terminów i trybu wyłonienia
dziekana oraz prodziekanów (wybory uzupełniające)
Wydziału Biologii i Biotechnologii

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów mające na celu wyłonienie dziekana oraz prodziekanów Wydziału Biologii
i Biotechnologii na kadencję 2016-2020 (wybory uzupełniające)
, odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), o godz. 8:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (s. 005, Collegium Biologiae,
ul. Oczapowskiego 1A).

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że:

  • zgłoszenia pisemne kandydatów na dziekana przyjmowane będą w dniach 8-11 kwietnia w godz. 11:00-12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 005, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A).

    Ogłoszenie listy osób kandydujących na funkcję dziekana nastąpi 11 kwietnia 2019 r. (po godz. 12.00)

  • zgłoszenia przez kandydata/ów na funkcję dziekana pisemnych propozycji kandydatów na prodziekanów przyjmowane będzie w dniach: 17 i 18 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00-12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 005, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A).

     Ogłoszenie listy osób kandydujących na funkcję prodziekana nastąpi 18 kwietnia 2019 r. (po godz. 12.00).

  • spotkanie z kandydatami na funkcję dziekana (kandydat może zaprosić zgłoszonych przez siebie kandydatów na prodziekanów) odbędzie się w dniu 17 kwietnia o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 005, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A).

Zgłoszenie kandydata na funkcję dziekana/prodziekana musi zawierać (na podstawie § 13 ust. 1 i § 11 ust. 5, Ordynacji wyborczej):

  • pisemne oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na ujawnienie treści oświadczenia lustracyjnego Wydziałowemu Kolegium Elektorów (zał. 3. Ordynacji Wyborczej);
  • oświadczenie lustracyjne kandydata (zał. 1. Uchwały nr 1. UKW) lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (zał. 2. Uchwały nr 1. UKW).

Ponadto zgłoszenia kandydata na funkcję prodziekana musza zawierać:

  • informację o funkcjach, jakie zamierza się powierzyć prodziekanowi;
  • krótką charakterystykę osiągnięć naukowych i doświadczeń organizacyjnych kandydata.

Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia należy składać w zaklejonej kopercie, oznaczonej własnoręcznie:

  • imieniem (imionami) i nazwiskiem,
  • dopiskiem „oświadczenie lustracyjne” lub „informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego”,
  • datą złożenia oświadczenia.

Niezbędne druki są do pobrania na stronie wydziałowej WBiB ( zakładka WYDZIAŁ / WYBORY 2016-2020 / OGŁOSZENIA KOMISJI ).

Wersja PDF Obwieszczenia 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Lech Kirtiklis

Olsztyn, 3.04.2019 r.