Ogłoszenia Komisji

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Biotechnologii informuje, że:
zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (kadencja 2016-2020) - wybory uzupełniające 
z grona nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w sali 005, Collegium Biologiae (ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn) PDF

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM

----------------------------------------------------

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Biotechnologii informuje, że:

1. zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UWM (kadencja 2016-2020)
z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 10:00 w sali 005, Collegium Biologiae (ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn) PDF

2. zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (kadencja 2016-2020) oraz Senatu UWM (kadencja 2016-2020) 
z grona nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego
odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 10:00 w sali P13, Collegium Biologiae (ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn) PDF

3. zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (kadencja 2016-2020)
 z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 13:00 w sali P13, Collegium Biologiae (ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn) PDF

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM

 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym w czasie zebrania wyborczego Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. Tadeusza Kamińskiego na Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2016-2020. Nowymi Prodziekanami zostali:

 • dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM – Prodziekan ds. nauki
 • prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw. – Prodziekan ds. studenckich
 • dr Beata Dulisz – Prodziekan ds. kształcenia

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM

 

Komunikat

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie informuje, że na funkcje Prodziekanów na kadencję 2016-2020 zgłoszeni zostali:

 • dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM – kandydat na funkcję Prodziekana ds. nauki;
 • prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw. – kandydat na funkcję Prodziekana ds. studenckich;
 • dr Beata Dulisz – kandydatka na funkcję Prodziekana ds. kształcenia;

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z Obwieszczeniem (plik w załączeniu) wybory Dziekana i Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii odbędą się 14 kwietnia o godz. 9.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, Olsztyn).

Zgodnie z Ordynacją wyborczą członkami wydziałowego kolegium elektorów, uprawnionymi do wyboru dziekana i prodziekanów, są członkowie dotychczasowej rady wydziału.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WBiB

dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM

 

Komunikat

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie z kandydatem na funkcję dziekana oraz prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii. Miejsce spotkania - sala posiedzeń Rady Wydziału (s.005, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, Olsztyn).

 

Komunikat

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie informuje, że na funkcję Dziekana na kadencję 2016-2020 zgłoszony został: prof. dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński, prof. zw.

Pobierz komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Ogłoszenie wyniku wyborów uzupełniających do Rady Wydziału (kadencja 2012-2016)

Dotyczy: Zebrania wyborczego mającego na celu wyłonienie członków Rady Wydziału bieżącej kadencji z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybory uzupełniające).

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Biotechnologii ogłasza, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 30.03.2016 wyborów uzupełniających, członkami Rady Wydziału (kadencja 2012-2016), zostali:

 • mgr inż. Maja Gabiec
 • dr Grzegorz Fiedorowicz

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WBiB
Dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM

 

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów uzupełniajacych do Rady Wydziału (kadencja 2012-2016) przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie kalendarza wyborczego w zakresie terminów i trybu wyłonienia Dziekana i Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii:

 • tekst obwieszczenia – plik PDF
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgoda na ujawnienie treści oświadczenia lustracyjnego właściwemu kolegium elektorów (zał. 3. Ordynacji Wyborczej) – plik WORD
 • oświadczenie lustracyjne kandydata (zał. 1. Uchwały nr 1. UKW) – plik WORD
 • informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (zał. 2. Uchwały nr 1. UKW) - plik WORD 

 

Zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów:

 • z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego – plik PDF
 • z grona pozostałych nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego – plik PDF