Rekrutacja do programu „MOST”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Program – funkcjonujący od 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób, a rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2016/2017 trwa od 15 kwietnia do 15 maja. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową www.most.amu.edu.pl , na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosić swoją kandydaturę.

Podstawowymi zaletami Programu są:

– możliwość studiowania na jednej z 29 najlepszych uczelni krajowych;

– wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;

– samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej;

– przy właściwie sporządzonym Porozumieniu o programie zajęć uniknięcie „niespodziewanych” różnic programowych;

– pomoc od Koordynatorów Uczelnianych i Wydziałowych Programu, a także pracowników Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji prowadzącej Program.

Zachęcam do skorzystania z tej oferty oraz śledzenia aktualności dotyczących MOST-u na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/programmost2000

 

Koordynator uczelniany

Lucyna Sokołowska

 

Więcej informacji na stronie wydziałowej http://wbib.uwm.edu.pl/student/programy-mobilnosci/program-most