ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII - semestr letni

Informacje dotyczące ogranizacji procesu dydaktycznego

Zarządzenie Nr 94/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) - link

ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii - link

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii - link , aktualizacja z dnia 9.10.2020 (Zarządzenie Nr87/2020) link

KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA UWM W OLSZTYNIE w sprawie ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA STUDIACH WYŻSZYCH (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 - link

Komunikat Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 http://www.uwm.edu.pl/egazeta/tryb-ksztalcenia-r-202021
---------------------------
Semestr letni 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

W semestrze letnim 2020/2021 na Wydziale Biologii i Biotechnologii zajęcia dydaktyczne będą kontynuowane w systemie hybrydowym.

Terminy zajęć dydaktycznych zaplanowanych w formie stacjonarnej (na Uczelni) dla poszczególnych kierunków i roczników studiów w semestrze letnim 2020/2021:

studia I stopnia:
 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana), I rok: 17.05-11.06.2021 (4 tyg.)
 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana i applied biology), II rok: 17.05-11.06.2021 (4 tyg.)
 • Biologia I stopnia (zakres - biologia medyczna), III rok: 22.02-26.02.2021 (1 tydzień)
 • Biotechnologia I stopnia, I rok: 06.04-23.04.2021 (3 tygodnie)
 • Biotechnologia I stopnia, II rok: 26.04-14.05.2021 (3 tygodnie)
 • Biotechnologia I stopnia, III rok: 26.04-07.05.2021 (2 tygodnie)
 • Mikrobiologia I stopnia, I rok: 15.03-01.04.2021 (3 tygodnie)
 • Mikrobiologia I stopnia, II rok: 06.04-23.04.2021 (3 tygodnie)
 • Mikrobiologia I stopnia, III rok: 22.02-05.03.2021 (2 tygodnie)

studia II stopnia:

 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), I rok: 15.03-01.04.2021 (3 tygodnie)
 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), II rok: 22.02-05.03.2021 (2 tygodnie)
 • Biotechnologia II stopnia, I rok: 6.04-23.04.2021 (2-3 tygodnie)
 • Biotechnologia II stopnia II rok: 15.03-19.03.2021 (1 tydzień)
 • Mikrobiologia II stopnia, I rok: 26.04-14.05.2021 (3 tygodnie)
 • Mikrobiologia II stopnia, II rok: 22.02-26.02.2021 (2 dni)

Szczegółowowe plany zajęć – zdalnych i stacjonarnych zostaną wstawione na stronę Wydziału Biologii i Biotechnologii w zakładce STUDENT / TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ (link)

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia umożliwia skorzystanie w okresie zajęć stacjonarnych z zakwaterowania w Domach Studenckich.

Rezerwacja pobytu odbywać się będzie na stronie internetowej Fundacji ŻAK – www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego.

Olsztyn, dn. 18.09.2020 r. (aktualizacja 09.02.2021)

Kolegium Dziekańskie