Noc Biologów 10 stycznia 2020 r.

Zapraszamy na Noc Biologów 2020 w piątek 10 stycznia.

Szczegółowy harmonogram zajęć realizowanych w czasie Nocy Biologów 2020 umieszczony jest na stronie http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=olsztyn

Rekrutacja uczestników na zajęcia w czasie Nocy Biologów prowadzona jest na dwa sposoby:

1. Na zajęcia w ramach projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” (UMO 2.0). Projekt UMO 2.0 skierowany jest do uczniów w wieku 6-16 lat. Na zajęcia realizowane w ramach tego Projektu obowiązuje rekrutacja wg harmonogramu i zasad opisanych na stronie http://wbib.uwm.edu.pl/umo-20/rekrutacja-noc-biologow Zajęcia te w opisie mają informację: „Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: …adres mailowy…”.

2. Na zajęcia realizowane poza projektem UMO 2.0 (nie jest wymagane złożenie dokumentacji projektowej) zapisy prowadzone są bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia. Jest to zaznaczone jako: „Rezerwacja (poza projektem): …adres mailowy…”  Tych zajęć nie dotyczy wyżej wspomniany harmonogram rekrutacji.

Zapraszamy