Informacja dla studentów I, II, III, IV roku zapisy na przedmioty (rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2017-2018 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2017-2018  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2017-2018 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2017-2018 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (w tym:  Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego: j. angielski, poziom B2 , j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 , j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 , j. rosyjski poziom B2)

 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

 

Informacje dostępne są również zawsze na stronie wydziałowej w zakładce STUDENT/INFORMACJE DLA STUDENTÓW -   http://wbib.uwm.edu.pl/student/informacje-dla-studentow