Przyjedź do nas na warsztaty

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie serdecznie zapraszają do udziału w akcji „PRZYJEDŹ DO NAS NA WARSZTATY”, w ramach której można przyjechać do nas z uczniami szkoły średnich (liceum, technikum). Nasz pracownik przeprowadzi z uczniami profesjonalne zajęcia laboratoryjne lub terenowe. Propozycje tematów warsztatów laboratoryjnych skierowanych do uczniów szkół średnich podane zostały poniżej.

Dodatkowych informacji (zapisy, ustalanie terminów, itp.) udziela koordynator akcji:
dr Grzegorz Fiedorowicz, e-mail: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

 

Propozycje warsztatów na rok 2018/2019 zostaną podane w połowie października

 

Tematy warsztatów laboratoryjnych skierowanych
do uczniów szkół średnich

(rok akademicki 2017/2018)

 

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

  

 Temat warsztatów: Neurony – komórki o wielu obliczach

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 12; zajęcia tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr Maciej Równiak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich zastosowaniem w badaniach naukowych. Uczestnicy poznają różne metody stosowane w pracowni immunohistochemicznej i histologicznej. Metody te pozwalają na:

  • poznanie budowy wewnętrznej perykarionu (metoda Nissla),
  • poznanie morfologii całego neuronu (perykarion, dendryt, akson) – impregnacja azotanem srebra (metoda Golgiego),
  • wykrycie substancji biologicznie czynnych (neurotransmiterów, neuromodulatorów) – technika immunofluorescencji i metoda immunoenzymatyczna.

Uczestnicy wykonają kluczowe etapy barwień i przeprowadzą obserwacje preparatów pod mikroskopem epifluorescencyjnym i świetlnym w celu porównania cech charakterystycznych komórki nerwowej zobrazowanej w każdej z trzech metod. Kolor, kształt i ilość neuronów jest wynikiem zastosowanej metody, o czym będzie można przekonać się biorąc udział w warsztatach.

 

Katedra Biochemii

 

Temat warsztatów: Czy ananas odchudza a ziemniaki tuczą?

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne  (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24; zajęcia tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Dmitryjuk

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z procesami trawiennymi zachodzącymi w organizmie człowieka. Uczestnicy będą badać procesy biochemiczne zachodzące pod wpływem enzymów własnych oraz pochodzenia roślinnego.

W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone dwa doświadczenia:

1. Trawienie kliszy rentgenowskiej za pomocą bromelainy wyizolowanej ze świeżego ananasa.
W trakcie doświadczenia Uczestnicy samodzielnie sporządzą wyciąg enzymatyczny ze świeżego ananasa zawierający bromelainę i będą obserwować stopień wytrawienia żelatyny - białka, którym pokryta jest prześwietlona klisza rentgenowska.

2. Trawienie skrobi z użyciem amylazy ślinowej z wykorzystaniem płynu Lugola.
Podczas doświadczenia Uczestnicy będą mogli zaobserwować stopniowe trawienie skrobi, pod wpływem amylazy z własnej śliny, przez produkty pośrednie (amylo-, erytro-, achro- i malto-dekstryny) aż do produktu końcowego (mieszanina dekstryn, maltozy i glukozy).

 

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

  

Temat warsztatów: Jak funkcjonuje roślina

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24 

Prowadzący: dr Magdalena Kucewicz; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Marzena Środa

 Celem warsztatów jest powiązanie budowy anatomicznej i morfologicznej roślin z ich funkcjonowaniem. Uczestnicy będą obserwować okazy żywe i preparaty makro- i mikroskopowe. Uczestniczyć będą w doświadczeniach z zakresu funkcjonowania roślin i wykonają proste preparaty mikroskopowe. Dokładny zakres i treść zajęć jest możliwy do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym.

 

Temat warsztatów: Jak "czytać" rośliny

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia terenowe na terenie UWM w Olsztynie lub wyjazdowe, w terminie kwiecień-czerwiec), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24

Prowadzący: dr Monika Szczecińska; dr Anna Zalewska; dr Paweł Loro

 W trakcie zajęć Uczestnicy będą obserwować specyficzną budowę morfologiczną roślin, zapoznają się z cechami charakterystycznymi poszczególnych gatunków roślin za pomocą lup oraz kluczy do oznaczania roślin.

  

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

   

 Temat warsztatów: Poznajemy owady wodne

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie)

Prowadzący: dr Andrzej Górski, mgr Krzysztof Lewandowski

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z różnorodnymi rzędami owadów wodnych, podstawami korzystania z kluczy do oznaczania owadów oraz zwrócenie uwagi na różne przystosowania organizmów do życia w środowisku wodnym.

   

Temat warsztatów: Siedliska wodne i ich mieszkańcy

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia terenowe na terenie UWM w Olsztynie lub w miejscu Szkoły, o ile są tam zbiorniki wodne)

Prowadzący: dr Andrzej Górski, mgr Krzysztof Lewandowski

 Celem zajęć jest zapoznanie Uczestników z różnorodnością siedlisk reprezentowanych w zbiornikach wodnych, warunkami jakie ja kształtują oraz charakterystycznymi zespołami organizmów wodnych.

 

Temat warsztatów: Ptaki miejskie

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia terenowe na terenie UWM w Olsztynie lub w miejscu Szkoły)

Prowadzący: dr Andrzej Górski, mgr Krzysztof Lewandowski

 Celem zajęć jest nauka rozpoznawania ptaków żyjących w mieście, obserwacja zachowań poszczególnych gatunków oraz rozróżnianie ptasich głosów. Uczniowie zapoznają się także z charakterystyką siedlisk występowania ptaków oraz z miejscami ich gniazdowania.

 

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Temat warsztatów: Fotosynteza – klucz życia

Czas trwania zajęć: 4 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24; tylko w semestrze letnim (od marca)

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z procesem fotosyntezy. Uczestnicy poznają różne rodzaje fotosyntezy i ich rolę w życiu człowieka.

Uczestnicy poznają:

  • przebieg fotosyntezy,
  • metody pomiaru intensywności procesu,
  • izolują barwniki fotosyntetyczne.

Uczestnicy wykonają i przeprowadzą obserwacje ruchu aparatów szparkowych pod mikroskopem świetlnym. Poznają rolę aparatów szparkowych w procesie fotosyntezy oraz czynniki zawietrzne wpływające na proces.  Ponadto poznają właściwości fizyczne i chemiczne chlorofilu.

 

Temat warsztatów: Przygotowanie materiału biologicznego do badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TME)

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie - laboratorium mikroskopii elektronowej), maksymalna liczba uczniów w grupie -  do 12; tylko w semestrze zimowym

Prowadzący: dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z techniką pracy przy mikroskopie elektronowym.

 

Temat warsztatów: Analizy chromatograficzne roślin

Czas trwania zajęć: 1-2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie - pracownia chromatografii gazowej), maksymalna liczba uczniów w grupie - do 12; tylko w semestrze letnim 

Prowadzący:  prof. dr hab. Lesław Lahuta

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników pracownią chromatografii gazowej i działaniem chromatografu oraz przeprowadzenie przykładowej analizy.

 

Temat warsztatów: Biotechnologia - roślinne kultury tkankowe

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie - pracownia roślinnych kultur in vitro), maksymalna liczba uczniów w grupie - do 12; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr Dariusz Michalczyk, mgr inż. Teresa Jagielska

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z zasadami pracy pod komorą laminarną, technikami mikrorozmnażania roslin oraz hodowli tkankowych.

 

Temat warsztatów: Malowanie roślinami

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie - Szklarnia WBiB, ul. Heweliusza 22), maksymalna liczba uczniów w grupie - do 12

Prowadzący: mgr inż. Teresa Jagielska

Opis: Świat roślin obdarza nas bogactwem kolorów. Barwniki roślinne pełnią bardzo wiele ważnych funkcji życiowych w roślinach, a jednocześnie są to związki o właściwościach biostymulujących dla ludzi i zwierząt. Jedną z możliwości wykorzystania barwników roślinnych jest użycie ekstraktów z roślin jako ekologicznych i bezpiecznych farb do malowania.

 

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

  

 Temat warsztatów: Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes (brak wolnych terminów)

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie -  do 15; 

Prowadzący: dr hab. Nina Smolińska, dr Grzegorz Panasiewicz

 Celem warsztatów jest poznanie metod biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce kryminalistycznej. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami rozpoznawania śladów biologicznych w zależności od rodzaju zdarzeń kryminalistycznych. Dobór metodyki badawczej w zależności od rodzaju śladu. Wykrywanie plam krwi zestawem BLUESTAR® Forensic. Izolacja gDNA z ludzkiej krwi. Identyfikacja płci genetycznej na podstawie analizy fragmentów genu amelogeniny. Identyfikacja sprawcy zdarzenia na podstawie polimorfizmów występujących w genomie człowieka.

 

Temat warsztatów: Czy wiesz co jesz?

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24

Prowadzący: dr hab. Beata Kurowicka

 Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu trawienia u ludzi, badania tego zjawiska oraz zwrócenie uwagi na dobór odpowiednich składników odżywczych w diecie oraz zasady zdrowego odżywiania. Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są badaniu przez uczestników w jaki sposób ludzie rozpoznają smak potraw, jak można zbadać skład chemiczny pożywienia, w jaki sposób przeprowadzić proste doświadczenia pokazujące przebieg procesu trawienia składników pokarmu.

 

Katedra Mikrobiologii i Mykologii 

  

Temat warsztatów: Odkryj bogaty świat grzybów

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie -  do 12 (przy większej grupie praca w zespołach, maksymalnie 24 osoby); zajęcia tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Ewa Sucharzewska, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys

 Warsztaty mają na celu przybliżenie Uczestnikom bogactwa morfologicznego i taksonomicznego grzybów i organizmów zlichenizowanych (porostów), a także poznanie różnych aspektów wykorzystania tych organizmów przez człowieka.

W ramach warsztatów zaplanowano:

  1. obserwacje mikroskopowe grzybów wyizolowanych z różnych środowisk (powierzchni roślin, pomieszczeń, artykułów spożywczych),
  2. wystawkę mikrogrzybów w hodowlach in vitro,
  3. doskonalenie techniki mikroskopowania (mikroskopy stereoskopowe i optyczne).

 

 Katedra Zoologii 

 

Temat warsztatów: Fascynujący świat pijawek

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr Iwona Jeleń

 Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnorodnością świata pijawek (na przykładzie gatunków krajowych), który większości osób kojarzy się tylko z krwiopijną pijawką lekarską. Uczestnicy zapoznają się między innymi z budową i biologią pijawek oraz samodzielnie wykonają sekcję pijawki końskiej.

 

Temat warsztatów: Świat w kropli wody

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr Iwona Jeleń

 Uczestnicy warsztatów będą obserwować organizmy jednokomórkowe żyjące w środowisku wodnym. Bedzie możliwość samodzielnego wykonania preparatów i obserwacji mikroskopowej żywych pierwotniaków (tj. Paramecium sp., Spirostomum sp., Litonotus sp., Vorticella sp., Stentor sp.). Uczestnicy zapoznają się z budową pierwotniaka na przykładzie pantofelka, który jest organizmem w jednej tylko komórce.

 

Temat warsztatów: Od komórki do organizmu wielokomórkowego

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - do 15; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

 Uczestnicy warsztatów zaobserwują przebieg rozwoju embrionalnego różnych zwierząt bezkręgowych (nicieni na przykładzie glisty świńskiej) i kręgowych (ryby i płazy). Poznają sposoby rozmnażania, powstawania komórek płciowych, sposoby zapłodnienia i rozwoju zarodkowego. Uczestnicy będą analizowali wpływ warunków środowiska oraz innych czynników na tempo i przebieg rozwoju embrionalnego zwierząt.

 

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej 

  

Temat warsztatów: Co mama w genach dała?

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24

Prowadzący: dr Anna Nynca, dr Sylwia Świgońska

 Komórki roślinne i zwierzęce bardzo się od siebie różnią – spełniają inne funkcje, budują różne organizmy. Ale wszystkie komórki do życia potrzebują jądra komórkowego. Co takiego znajduje się w jądrze i dlaczego jest ono takie ważne? W trakcie zajęć Uczestnicy zapoznają się z organizacją jądra komórkowego i budową DNA. Dowiedzą się w jaki sposób „tajemnica”, którą skrywa jądro przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, czyli poznają podstawę dziedziczenia. Ponadto, będą mieli okazję na praktyczne zbadanie jednej z dziedziczonych po rodzicach cech.

 

Temat warsztatów: Poznaj grzyby wielkoowocnikowe najbliższych okolic

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne; ilośc osób - 1 klasa (warsztaty terenowe na terenie UWM w Olsztynie, możliwe inne miejsce/miejscowości po uzgodnieniu), miesiąc: październik

Prowadzący: dr Grzegorz Fiedorowicz

 W czasie warsztatów Uczestnicy będą poznawać najczęściej spotykane gatunki grzybów wielkoowocnikowych. Dowiedzą się jak są zbudowane i jakie mogą mieć kształty owocniki grzybów z różnych grup systematycznych. Będą uczyć się, jak rozpoznawać najczęściej spotykane gatunki grzybów. Chodząc po parku lub lesie, dowiedzą się jakie relacje panują między grzybami wielkoowocnikowymi a roślinami – poznają gatunki mykoryzowe i pasożytnicze. W czasie zajęć (w zależności od okresu i pogody) Uczestnicy będą oglądać i opisywać owocniki m.in.: maślaka (Suillus), pieczarki (Agaricus), podgrzybka (Xerocomus), strzępiaka (Inocybe), muchomora (Amanita), purchawki (Lycoperdon), gwiazdosza (Geastrum), skórnika (Stereum), hubiaka (Fomes).

 (ostatnia aktualizacja: 18.09.2017 - oferta może ulec zmianie)