Katedra Zoologii

Katedra Zoologii

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

ul. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn

tel./fax 89 523-32-61, tel. 89 523-48-61

www.uwm.edu.pl/zoologia/

 

Kierownik katedry

prof. dr hab. Alicja Boroń, prof. zw.

pok. 260

tel. 89 523 48 61

e-mail: alibo@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

pok. 261a, I piętro

tel./fax 89 523 32 61

e-mail: kzool@uwm.edu.pl

 

Pracownie

 - Biologiczna

 - Badań środowiskowych

 - Cytogenetyczna

 - Entomologiczna

 - Histologiczna

 - Osteologiczna

 - Parazytologiczna

 - Systematyki Molekularnej

 - Mikroskopii fluorescencyjnej

 - Mikroskopii świetlnej

 - Muzeum Zoologiczne im. Prof. Janiny Wengris

  

Badania

- Morfologia funkcjonalna, filogeneza i klasyfikacja płazińców Plathyhelminthes, nicieni Nematoda, pijawek Hirudinea, owadów Insecta, ryb doskonałokostnych Teleostei i ptaków Aves.

- Badania zmienności cech zwierząt na poziomie gatunku, populacji, osobnika; na poziomie chromosomowym i genomowym.

- Problemy specjacji – izolacja rozrodcza gatunków ryb doskonałokostnych Teleostei.

- Procesy hybrydyzacji i poliploidyzacji zwierząt, naturalne mieszańce, poliploidy oraz taksony o poliploidalnym pochodzeniu.

- Biologia rozrodu, gametogeneza i rozwój gonad ryb doskonałokostnych Teleostei.

- Taksonomia i biologia pasożytów ryb i człowieka.

- Biologia rozrodu pasożytniczych nicieni (Nematoda).

- Biologia rozrodu, etologia i ekologia ptaków, zmiany ugrupowań ptaków wybranych ekosystemów.

- Taksonomia i biologia pijawek Hirudinea.

- Entomofauna (zwłaszcza chrząszcze Coleoptera) terenów chronionych, przyrodniczo cennych oraz zmienionych przez człowieka.

 

Nowa strona w budowie http://wbib.uwm.edu.pl/kz