Katedra Mykologii

Katedra Mykologii

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn,

tel./fax 89 523-42-95

www.uwm.edu.pl/mikologia/

 

Kierownik katedry

prof. dr hab. Maria Dynowska, prof. zw.

pok. 302/304a

tel. 89 523-42-93

e-mail: dynow@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn,

pok. 302/304, III piętro

tel./fax 89 523 42 95

e-mail: zakmikol@uwm.edu.pl

 

Pracownie

Mykologii lekarskiej

Mikosocjologii

Lichenologii

Fotografii mikroskopowej

 

 

Badania

Naturalne rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka i zwierząt. Zróżnicowanie taksonomiczne, prewalencja i znaczenie grzybów w ekosystemach wodnych;

Środowiskowe uwarunkowania infekcji grzybami;

Epidemiologiczne znaczenie krążenia grzybów potencjalnie chorobotwórczych w przyrodzie;

Bioekologiczne uwarunkowania rozwoju grzybic – czynniki predysponujące;

Zaburzenia na poziomie ontocenozy a ekspansywność grzybów – aktywność enzymatyczna, lekooporność, relacje z bakteriami;

Znaczenie zwierząt towarzyszących człowiekowi w łańcuchu epidemiologicznym grzybic;

Strategie życiowe grzybów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych w różnych układach ekologicznych;

Ekologiczne preferencje i zmiany zachodzące w populacjach grzybów potencjalnie chorobotwórczych z różnych grup systematycznych

Mikosocjologiczna i lichenologiczna waloryzacja zbiorowisk naturalnych – ochrona grzybów i porostów;

Kształtowanie się zbiorowisk grzybów i porostów na obszarach poddanych zróżnicowanej antropopresji;

Ekofizjologiczna analiza układu „patogen – żywiciel” w urbicenozie;

Grzyby i porosty jako wskaźniki kierunku zmian środowiskowych