Katedra Fizjologii Zwierząt

Katedra Fizjologii Zwierząt

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

tel. 89 523-32-01  fax. 89 523-39-37

www.uwm.edu.pl/katfizjolzwierz/

 

Kierownik katedry

prof. dr hab. Stanisław Okrasa, prof. zw.

tel. +48 89 523-49-23 e-mail: stanislaw.okrasa@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn pok. 223

tel. +48 89 523-32-01 fax +48 89 523-39-37

 

Pracownie

- Laboratorium Biologii Molekularnej

- Pracownia in vitro

- Laboratorium Organizmów Modyfikowanych Genetycznie

- Pracownia Izotopowa

- Pracownia Mikroskopowa

 

Badania

- Analiza występowania komórek immunokompetentnych w ciałku żółtym świń;

- Polimorfizm rodziny genów PAG (Pregnancy-Associated Glycoprotein) u różnych gatunków zwierząt łożyskowych;

- Chromosomowa lokalizacja genu AhR u świni;

- Ekspresja genów prepro-oreksyny i receptorów oreksyn w nadnerczach dojrzałych płciowo loszek świni domowej (Sus scrofa domestica);

- Ekspresja akwaporyn (AQP) w komórkach jajnika świni w cyklu rujowym  i wczesnej ciąży ;

- Ekspresja mRNA prekursorów endogennych peptydów opioidowych w tkankach macicy świni domowej (Sus scrofa domestica) w cyklu rujowym  i wczesnej ciąży.