Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

Pl. Łódzki 3, 10-727 Olsztyn tel.

89 523 43 08, fax. 89 523 43 11

www.uwm.edu.pl/kekolog

 

Kierownik katedry

dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM
pok. 312 tel. 89 523 43 43 e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

Pl. Łódzki 3, 10-727 Olsztyn, pok. 311
tel. 89 523 43 08 fax. 89 523 43 11

 

Badania

- Hydrobiologia: ekologia i faunistyka Hydrachnidia, Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Heteroptera, Trichoptera i Coleoptera, biocenologia ekosystemów wodnych, systematyka Hydrachnidia.

- Ornitologia: ekologia zgrupowań ptaków terenów wodno-błotnych, zmienność wybranych gatunków i jej ekologiczne uwarunkowania, ekologia ptaków miasta – problem synurbizacji.

- Ochrona środowiska: ocena stanu ekologicznego środowisk wodnych, wpływ energetyki wiatrowej na przyrodę.

 

Strona w przygotowaniu http://wbib.uwm.edu.pl/keios