Katedra Anatomii Porównawczej

Katedra Anatomii Porównawczej

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

ul. Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn,

tel. 89 523-43-01  fax 89 523-43-01

www.uwm.edu.pl/kap

 

Kierownik Katedry

dr hab. Anna Robak, prof. UWM

tel. 89 523-43-29,  e mail: ankar@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

ul. Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn,

tel. 89 523-43-01 fax 89 523-43-01

 

Pracownie

  • Pracownia Histologiczna
  • Pracownia Immunohistochemiczna
  • Pracownia Komputerowej Analizy Obrazów Mikroskopowych

 

Badania

  • tendencje ewolucyjne i zmienność adaptacyjna struktur mózgowia ssaków łożyskowych w wybranym szeregu filogenetycznym (owadożerne, gryzonie, zajęczaki, drapieżne, parzystokopytne) w świetle badań morfometrycznych i anatomoporównawczych z wykorzystaniem technik komputerowych (rekonstrukcje trójwymiarowe).
  • morfologia i struktura neuronowa wybranych jąder mózgowia ssaków łożyskowych w aspekcie filogenetycznym, z uwzględnieniem różnic płciowych (pole przedwzrokowe – POA) lub różnic wynikających z przetwarzania informacji o określonej modalności, np. wzrokowej lub słuchowej (ciała kolankowate – CG), ruchowej (ciało prążkowane – CS) lub związanej z procesami pamięci emocjonalnej (ciało migdałowate – AB) u różnych gatunków ssaków należących do odrębnych rzędów.
  • badania histogenetyczne obejmujące procesy różnicowania i dojrzewania neuronów oraz rozwoju jąder nerwowych i ich wzajemnej organizacji topograficzno-przestrzennej z zastosowaniem analizatora obrazów mikroskopowych.
  • neuroplastyczność strukturalna (typy neuronów) i histochemiczna (neuroprzekaźniki i neuromodulatory) komórek nerwowych w procesie rozwoju i starzenia się układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur związanych z procesami pamięci.