Informacje dla pracowników

„Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020” na podstawie osiągnięć pracowników obejmujących lata 2017-2018

  • Załącznik do Uchwały nr 151 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie z dnia 13 października 2016 r.  – plik PDF

 

„Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2017-2018” na podstawie osiągnięć pracowników obejmujących lata 2015-2016

  • Załącznik do Uchwały nr 163 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie z dnia 29 października 2015 r.  – plik PDF

 

Nagrywanie zajęć dydaktycznych dla osób Głuchych i słabosłyszących na UWM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie przesyła w załączniku pismo Prorektora ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorza Białuńskiego dotyczące prawnych możliwości nagrywania zajęć dydaktycznych dla osób Głuchych i słabosłyszących – plik PDF