Terapie biologiczne

Studia podyplomowe – Terapie biologiczne

Adres:
Katedra Zoologii
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
pokój 261 lub 354b

 

Czas trwania trzy semestry

Rekrutacja:  od 01.10.2015 r. do 15.01.2016 r. termin rekrutacji może ulec przedłużeniu !

 

Kontakt:

  • prof. dr hab. Aleksander Bielecki, prof. zw. – kierownik studiów podyplomowych: e-mail: alekb@uwm.edu.pl ; tel. 89 523 38 53
  • dr Iwona Jeleń – sekretarz studiów podyplomowych: e-mail: iwona.jelen@uwm.edu.pl ; tel. 89 523 33 71

 

Program studiów i sylabusy przedmiotów dostępne są w zakładce KSZTAŁCENIE / PROGRAMY KSZTAŁCENIA I SYLABUSY / STUDIA PODYPLOMOWE    link