Ochrona różnorodności biologicznej

Studia podyplomowe

Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem

Adres:
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Plac Łódzki 3, pokój 320, 10-727 Olsztyn,

Studia podyplomowe zostały zamknięte (Zarządzenie Rektora nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku).