Ochrona różnorodności biologicznej

Studia podyplomowe

Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem

Adres:
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Plac Łódzki 3, pokój 320, 10-727 Olsztyn,

Program studiów podyplomowych obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 150 godzin zajęć terenowych. Program uwzględnia realizację 60 punktów ECTS.

Treści programowe koncentrują się w trzech blokach tematycznych:

  • Różnorodność biologiczna
  • Waloryzacja środowiska
  • Monitoring przyrodniczy, oceny oddziaływania na środowisko i zarządzanie środowiskiem

Czas trwania trzy semestry

Oferta jest skierowana do pracowników: administracji leśnej i samorządowej, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, firm wykonujących ekspertyzy przyrodnicze, firm związanych zagospodarowaniem przestrzennym, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, związanych z ochroną przyrody i innych osób zainteresowanych.

Planowana odpłatność – 4800 PLN
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć:  grudzień 2017 r.

Kontakt: dr Beata Dulisz - kierownik studiów podyplomowych, e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl ; tel. 89 / 523 36 20 lub 604-237-824

Program studiów i sylabusy przedmiotów dostępne są w zakładce KSZTAŁCENIE / PROGRAMY KSZTAŁCENIA I SYLABUSY / STUDIA PODYPLOMOWE    link