Studenci niepełnosprawni

Serdecznie witamy na stronie dla Studentów Niepełnosprawnych
Wydziału Biologii i Biotechnologii

 Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych
na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM

mgr Krzysztof Lewandowski Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, pokój nr 308, III piętro (winda),  
e-mail: lewan@uwm.edu.pl , tel. 89-523-36-10

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakieś pytania skontaktuj się jak najszybciej z Opiekunem Wydziałowym. Możesz to zrobić drogą mailową, telefonicznie  lub osobiście. Zainteresowanych chętnie przyjmę  podczas dyżuru w każdy wtorek i środa, godz. 1100-1300.  Kontakt w innych dniach i godzinach jest możliwy, proszę o wstępne umówienie się telefoniczne.

Z myślą o Studentach Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), które koordynuje działania podejmowane w UWM w Olsztynie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.
Warto zapoznać się z informacjami dla studentów i doktorantów, zamieszczonymi na stronie internetowej BON, zwłaszcza w zakładce „Wsparcie” oraz śledzić aktualności.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych     www.uwm.edu.pl/bon/

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Oczapowskiego 12B (Biblioteka Uniwersytecka), pokój S2/105,106 (I piętro)
10-719 Olsztyn

tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Prószyński
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 60

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Uwaga! Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze. Winda - aby skorzystać z windy należy zgłosić się do pracowników Ochrony Biblioteki (kodowane przejście służbowe do klatki schodowej z windą; osoby często korzystające z tej windy, np. w związku z  korzystaniem z pracowni komputerowej w siedzibie BON lub działów Biblioteki Uniwersyteckiej WM na wyższych kondygnacjach mogą otrzymać własną kartę z dostępem do kodowanego przejścia). 

Z usług Biura korzystać może:

 • osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • osoba przewlekle chora lub niezdolna do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym, ale nie posiadająca orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku,
 • kandydat na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą z niepełnosprawnością albo którego niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności w procesie rekrutacji,
 • pracownik UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością.

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są odpowiedzialni za nazwanie i określenie oczekiwanej pomocy związanej z niepełnosprawnością lub stanem swojego zdrowia. Osoby chcące skorzystać z pomocy  Biura powinny złożyć Formularz Konsultacyjny BON, który jest dostępny w zakładce "Druki do pobrania".

Student zgłaszający się po pomoc Biura jest zobowiązany do:

 • reprezentowania samego siebie,
 • wyrażania pisemnie swoich potrzeb,
 • aktualizacji danych kontaktowych,
 • aktualizacji dokumentacji medycznej,
 • zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym lub w miarę możliwości jak najwcześniej po zaistnieniu problemu.

Student ma prawo do:

 • wglądu w pozostawione w Biurze dokumenty,
 • zapewnienia pełnej poufności informacjom powierzanym pracownikom Biura,
 • proponowania rozwiązań wprowadzanych przez Biuro w jego sprawie.

Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - plik PDF  

 

Ogłoszenia dla studentów niepełnosprawnych

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie informuje o dyżurach realizowanych w semestrze zimowym 2018/2019: Psychologa oraz  Specjalisty ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

Dyżury psychologa

mgr Agnieszka Anna Włodarska

Wtorek w godz. 15.00 – 17.00,
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/106.
Studenci  zainteresowani spotkaniem z psychologiem mogą zapisać się na wizytę telefonicznie  (509 596 544) lub mailowo (doswiadczalnia@wp.pl)

Dyżury specjalisty ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

dr Bożena Chrostowska

w semestrze zimowym 2018/2019
Wtorki w godz. 15:00 – 17:00
Miejsce dyżurów: Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/ 105 (siedziba BON).

Studenci oraz pracownicy naszej Uczelni zainteresowani spotkaniem z koordynatorem wspierającym studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu mogą nawiązać kontakt telefonicznie ( 513 144 504) lub mailowo (chrosbo@poczta.onet.pl)

Regulamin wsparcia psychologicznego.pdf

------------------------------------------------------------

Informacje dla studentów niepełnosprawnych

1) Pracownia komputerowa
W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się specjalistyczna pracownia komputerowa. Korzystanie z pracowni jest bezpłatne.
Więcej informacji o wyposażeniu - link do strony 

Miejsce: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B (Biblioteka Uniwersytecka), pokój S2/105 
Godziny otwarcia pracowni: poniedziałek-piątek godz. 7.00-15.00

2) Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych dysponuje specjalistycznym sprzętem, udostępnianym do bezpłatnego wypożyczenia
Więcej informacji o sprzęcie - link do strony

UWAGA! Aby ubiegać się o wypożyczenie dostępnego sprzętu należy dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych wypełniony wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem lekarskim potwierdzającym aktualny stan zdrowia.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu dostępny jest w zakładceDruki do pobrania”.
Osoba do kontaktu: Andrzej Prószyński, e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl, tel. 89/ 523 38 66

3) Nagrywanie zajęć dydaktycznych dla osób Głuchych i słabosłyszących na UWM – odpowiedzialność studenta
Studenci, którzy uzyskali wsparcie w postaci alternatywnych metod edukacyjnych realizowanych jako nagrywanie zajęć przyjmują odpowiedzialność prawną w zakresie użytkowania materiałów udostępnionych przez prowadzących zajęcia. za udost my Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie przesyła w załączniku pismo Prorektora ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorza Białuńskiego dotyczące prawnych możliwości nagrywania zajęć dydaktycznych dla osób Głuchych i słabosłyszących – plik PDF

4) Lektorat języka polskiego dla studentów Głuchych i słabosłyszących
 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego  organizuje lektorat z języka polskiego dla osób Głuchych i słabosłyszących, mający na celu podniesienie kompetencji z języka polskiego z zakresie języka pisanego i zrozumienia treści.

Więcej informacji o aktualnym naborze - link do strony  

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mickiewicz
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B), pok. S2/106
e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_Lektorat_z_języka_polskiego_0.docx

5) Asystent Studenta Niepełnosprawnego
Istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie Asystenta Studenta Niepełnosprawnego. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji - link do strony

Osoba do kontaktu:
Dorota Opolska, tel. 89 523 38 66, e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/106

Do pobrania

 

   

Organizacja studiów dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi określona jest w Regulaminu Studiów UWM

wybrane fragmenty Regulaminu Studiów UWM obowiązującego od 1 października 2015 r.
 http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty/regulamin-studiow-uwm,
ze zmianami wprowadzonymi od 1. października 2017

 • Uchwała Nr 135 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie[otwórz]
 • Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku dot. zmian w Regulaminie Studiów - [otwórz}
 • Zmiany w Regulaminie Studiów - TABELA - [otwórz]

 

REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Załącznik do Uchwały Nr 717
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
(wybrane fragmenty doczyczące studentów z niepełnosprawnością) 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 5

7. Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia i planu studiów przez osoby z niepełnosprawnością, spośród nauczycieli akademickich powoływani są Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

8. Szczegółowe zadania Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych określa dziekan.

§ 7

11.Zajęcia dydaktyczne na studiach oraz zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie osobom z niepełno sprawnościami, , o których mowa w § 26 ust. 7 oraz § 28 ust. 5. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter niepełnosprawności studenta oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.

12. Do studentów, o których mowa w ust. 11 zalicza się:
   1) osoby z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
   2) osoby przewlekle chore, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,
   3) osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

13. Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

14. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec studenta z niepełnosprawnością podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta. Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

VIII. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 16

1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:
     3) z niepełnosprawnością,

 X. WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZALICZENIE SEMESTRU

§ 26

7. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:
   1) otrzymywania w formie pisemnej (drukowanej lub elektronicznej) materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia,
   2) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk,
   3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, specjalistyczne programy komputerowe),
   4) zmiany formy zaliczeń z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne,
   5) wydłużenia czasu zaliczenia,
   6) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

§ 28

5. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:
   1) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
   2) wydłużenia czasu egzaminu,
   3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przekazanie wiedzy (np. z maszyny brajlowskiej, komputera wyposażonego w program udźwiękawiający czy powiększający),
   4) zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
   5) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

XI. TRYB ODBYWANIA I ZALICZANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

§ 33

2. Decyzje w sprawie odbywania praktyk, o których mowa w ust. 1, podejmuje dziekan lub upoważniony przez dziekana opiekun praktyk, który może:
   6) ustalić inną formę realizacji praktyki w przypadku osób z niepełnosprawnością, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia zaliczenia jej w ogólnie przyjętej formie.

XV. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 38

1. Studentowi może być przyznane:
   1) stypendium socjalne,
   2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
   3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
   4) zapomoga,
   5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, regulują odrębne przepisy

XVII. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 42

13. W szczególnych przypadkach dotyczących studentów z niepełnosprawnościami, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, o których mowa w §28 ust. 5. Przepis §7 ust. 14 stosuje się odpowiednio.