Studenci niepełnosprawni

Serdecznie witamy na stronie dla Studentów Niepełnosprawnych
Wydziału Biologii i Biotechnologii

 Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM

dr Joanna Pakulnicka Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska ul. Plac Łódzki 3, pokój nr 309
e-mail: joanna.pakulnicka@uwm.edu.pl tel. 505 182 159

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakieś pytania skontaktuj się jak najszybciej z Opiekunem Wydziałowym. Możesz to zrobić drogą mailową, telefonicznie  lub osobiście. Zainteresowanych chętnie przyjmę  w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 (kontakt w innych dniach i godzinach jest możliwy, proszę o wstępne umówienie się telefoniczne).

 

Z myślą o Studentach Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które koordynuje działania podejmowane w UWM w Olsztynie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

 Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Marta Andrzejczyk ul. Oczapowskiego 12 B, pokój nr 105-106 (Biblioteka Uniwersytecka)  bon@uwm.edu.pl tel. 608 641 642

Z usług Biura korzystać może:

  • kandydat na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą niepełnosprawną;
  • student i doktorant, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia napotyka na trudności w procesie kształcenia;
  • pracownik dydaktyczny i administracyjny UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością.

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są odpowiedzialni za nazwanie i określenie oczekiwanej pomocy związanej z niepełnosprawnością lub stanem swojego zdrowia.

Student zgłaszający się po pomoc Biura jest zobowiązany do: 

  • reprezentowania samego siebie,
  • wyrażania pisemnie swoich potrzeb,
  • aktualizacji danych kontaktowych,
  • aktualizacji dokumentacji medycznej,
  • zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym lub w miarę możliwości jak najwcześniej po zaistnieniu problemu.

 

Student ma prawo do: •wglądu w pozostawione w Biurze dokumenty, •zapewnienia pełnej poufności informacjom powierzanym pracownikom Biura, •proponowania rozwiązań wprowadzanych przez Biuro w jego sprawie.

Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - plik PDF 

 

Ogłoszenia dla studentów niepełnosprawnych

 

Szanowni Państwo,
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z początkiem roku akademickiego 2017/2018 rusza NOWA usługa dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zachęcam do zapoznania się z krótką informacją zamieszczoną na naszej stronie:
http://www.uwm.edu.pl/bon/content/wsparcie-student%C3%B3w-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu-20172018
Godziny pracy koordynatora ds. wsparcia edukacyjnego studentów z ZSA podane zostaną na początku października 2017 r.

Pozdrawiam
Dorota Filip
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn
tel. 89/523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl

------------------------------------------------------------

Nagrywanie zajęć dydaktycznych dla osób Głuchych i słabosłyszących na UWM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie przesyła w załączniku pismo Prorektora ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorza Białuńskiego dotyczące prawnych możliwości nagrywania zajęć dydaktycznych dla osób Głuchych i słabosłyszących – plik PDF

 

------------------------------------------------------------

Lektorat języka polskiego dla studentów Głuchych i słabosłyszących

 

Drodzy Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego  organizuje lektorat z języka polskiego dla osób Głuchych i słabosłyszących, mającym na celu podniesienie kompetencji z języka polskiego z zakresie języka pisanego i zrozumienia treści. Terminy kursu i godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

Wniosek o udział w lektoracie z języka polskiego dla studentów Głuchych i słabosłyszących można pobrać na stronie internetowej:

http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Małgorzata Mickiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Referent- Kształcenie osób Głuchych i słabosłyszących

ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/106, 10-719 Olsztyn

e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

 

 

------------------------------------------------------------

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na bezpłatne szkolenie w zakresie wsparcia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

 

Szkolenie pn. „Jak pomagać"

 

Termin szkolenia:  13.09.2016 r. (czwartek), godz. 10:00 – 15:00

 

Miejsce szkolenia:  sala 307, ul. Oczapowskiego 12 B, (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej)

 

Po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze asystenta dydaktycznego.

 

Chętnych prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie go na adres dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Wszelkich informacji na temat szkolenia udzieli: Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Więcej na, w tym formularz zgłoszenia: http://www.uwm.edu.pl/bon/content/szkolenie-pn-jak-pomaga%C4%87

 

 

 

Pozdrawiam

 

Dorota Filip

 

 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn
tel. 89/523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl

 

  -----------------------------------------------------------------------------------

XIII edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Już od trzynastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

Termin składania prac: do 25 lipca 2016 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 
z dopiskiem „OTWARTE DRZWI"

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu:

HTTP://WWW.PFRON.ORG.PL/PL/KONKURSYSTATUETKI/OGOLNOPOLSKIE-KONKURSY-9/3200,OGLASZAMY-KONKURS-NA-NAJLEPSZE-PRACE-MAGISTERSKIE-I-DOKTORSKIE-OTWARTE-DRZWI-XII.HTML

-------------------------------------------------------------

Możliwość składania wniosków dla studentów z niepełnosprawnością w ramach programu “Aktywny Samorząd 2016”.

 Informujemy, że Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, rozpoczyna realizacje programu "Aktywny Samorząd 2016"

Terminy dla osób mieszkających W OLSZTYNIE, ubiegających się o dofinansowanie:

1.dla Modułu I od 04.05.2016 do30.08.2016
2.dla MODUŁU II

  • od 14.03.206 DO 15.04.2016 (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
  • od 05.09.2016 do 10.10.2016 (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 W Olsztynie wnioski wydawane i przyjmowane są na ul. Prostej 23A, w pok. 6 lub 5, 5A. (Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy dla Wnioskodawcy).

 Osoby, które ubiegają się o dofinansowanie z tego programu poza Olsztynem, zachęcamy do zasięgania informacji w jednostkach samorządu terytorialnego realizujących projekt w swoim miejscu zamieszkania.

 INFORMACJE DLA STUDENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z MODUŁU II.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
 - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
- aktualnie maja przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

WIĘCEJ INFORMACJI na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html#migowy  

oraz na stronie OIONhttp://www.oion.pl/?page=aktual&id_news=423&str_nr=1 

  

——————————————————————————

Drodzy Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza Studentów Głuchych i Słabosłyszących na spotkanie dotyczące zaprezentowania oferowanego wsparcia w procesie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Termin spotkania: 6 października 2015 roku, o godzinie 13:00 – 14:30

Miejsce spotkania: sala S2/106, I piętro, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12 B.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program prezentacyjny: - Kultura Głuchych - prezentacja formy wsparcia dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Spotkanie poprowadzi pracownik Biura ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie – Pani Małgorzata Mickiewicz.

 

——————————————————————————

 

 

Informacje dla studentów niepełnosprawnych

 1) Pracownia Komputerowa

 W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się pracownia komputerowa dostosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych.  Korzystanie z pracowni jest bezpłatne.
Godziny otwarcia pracowni: 7.00-15.00 

Więcej informacji: http://wpia.uwm.edu.pl/projektwpia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=17

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B45Rl0vF3CGFMTJjMmNjZDAtNGI0ZS00NGU5LWFhMzAtYTUyYTc1ODU0YWY2&hl=en

Kwestionariusz rejestracyjny do pobrania ze strony:  http://www.uwm.edu.pl/bsn/content/druki-do-pobrania

2) Wypożyczalnia sprzętu

 Niepełnosprawni studenci UWM  mogą bezpłatnie wypożyczyć elektroniczne urządzenia przenośne. Warunkiem wypożyczenia dostępnego sprzętu jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji: http://wpia.uwm.edu.pl/projektwpia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=18 https://docs.google.com/viewer?=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B45Rl0vF3CGFMTJjMmNjZDAtNGI0ZS00NGU5LWFhMzAtYTUyYTc1ODU0YWY2&hl=en

Pobierz formularz wniosku ze strony: http://www.uwm.edu.pl/bsn/content/druki-do-pobrania

3) Asystent Studenta Niepełnosprawnego

 W ramach Projektu „Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego UWM w Olsztynie” niepełnosprawni studenci mają możliwość ubiegania się o przyznanie Asystenta Studenta Niepełnosprawnego. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Pobierz formularz wniosku ze strony: http://www.uwm.edu.pl/bsn/content/druki-do-pobrania

4) Pomoc psychologiczna

 Od stycznia 2012 roku w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych dyżury pełni psycholog

 dr PIOTR MARKIEWICZ Poniedziałek w godz. 16.00 – 17.30 Czwartek w godz. 16.00 – 17.30 ul . Licznerskiego 4D, pokój nr 8 (Kortowo)

 Studenci  zainteresowani spotkaniem z psychologiem mogą zapisać się na wizytę telefonicznie: 608 301 019  lub mailowo: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

 Formy wsparcia: - spotkania indywidualne ze studentami niepełnosprawnymi; - spotkania warsztatowe, grupowe dla studentów z niepełnosprawnością; - poradnictwo, pomoc związana z procesem dydaktycznym; - diagnoza potrzeb studentów. Na spotkanie należy zabrać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

   

Organizacja studiów dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi określona jest
w rozdziale IV Regulaminu Studiów UWM

 

(Obowiązującego od 1 października 2014 r.)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

REGULAMIN STUDIÓW

Załącznik do Uchwały Nr 508

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 5

6. Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia i planu studiów przez osoby z niepełnosprawnością, spośród nauczycieli akademickich powoływani są Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

 7. Szczegółowe zadania Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych określa dziekan.

 

§ 7

9. Zajęcia dydaktyczne na studiach oraz zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter niepełnosprawności studenta oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.

 10. Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

11. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec studenta z niepełnosprawnością podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.

VIII. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

 § 16

1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:

 3) z niepełnosprawnością,

X. WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZALICZENIE SEMESTRU

 § 26

 7. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

 1) otrzymywania w formie pisemnej (drukowanej lub elektronicznej) materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia,

2) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk,

3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, specjalistyczne programy komputerowe),

4) zmiany formy zaliczeń z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne,

5) wydłużenia czasu zaliczenia,

6) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

 8. Decyzje w sprawie dostosowania realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.

 9. Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

§ 28

5. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

1) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,

2) wydłużenia czasu egzaminu,

3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przekazanie wiedzy (np. z maszyny brajlowskiej, komputera wyposażonego w program udźwiękawiający czy powiększający),

4) zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

6. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.

7. Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

XI. TRYB ODBYWANIA I ZALICZANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

§ 33

6) ustalić inną formę realizacji praktyki w przypadku osób z niepełnosprawnością, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia zaliczenia jej w ogólnie przyjętej formie.

XV. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 38

 1. Studentowi może być przyznane:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

4) zapomoga,

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.