Skład osobowy KOOB

Skład osobowy 
Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Olsztynie

kadencja 2022-2025 (stan na rok szk. 2022/2023)

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz - Przewodnicząca
  Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
  tel. 89 523 42 97, e-mail: alibi@uwm.edu.pl 
 • dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM - Wiceprzewodniczący
  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
  tel. 89 523 43 43, e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl 
 • dr Maria Cichocka - Sekretarz
  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
  tel. 89 523 36 05, e-mail: mcich54@wp.pl 

Członkowie:

 • dr Piotr Androsiuk 
  Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
 • dr Ewa Gojło
  Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
 • dr Andrzej Górski
  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, 
 • dr Anna Źróbek-Sokolnik
  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Geoinżynierii UWM w Olsztynie,
 • dr Aleksandra Kurzyńska
  Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

 

  
  
  

fot. G. Fiedorowicz