Konsultacje

Konsultacje

Indywidualne konsultacje w zakresie specjalności badawczych członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Olsztynie: 

 • prof. dr hab. Irena Giełwanowska - cytologia i embriologia roślin, 
  e-mail: i.gielwanowska@uwm.edu.pl 

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz - mykologia, mikrobiologia, hydrobiologia 
  e-mail: alibi@uwm.edu.pl 

 • dr Maria Cichocka - hydrobiologia, akarologia, 
  e-mail: mcich54@wp.pl 

 • dr Piotr Androsiuk - genetyka, 
  e-mail: piotr.androsiuk@uwm.edu.pl 

 • dr Ewa Gojło - fizjologia roślin, 
  e- mail: ewa.gojlo@uwm.edu.pl 

 • dr Andrzej Górski - zoologia, 
  e- mail: andrzej.gorski@uwm.edu.pl 

 • dr Wiesław Jastrzębski - agrobotanika, botanika, 
  e-mail: wieslaw.jastrzebski@uwm.edu.pl 

 • dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM - zoologia, ornitologia, ekologia, 
  e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl 

 • dr Anna Źróbek-Sokolnik - botanika, fizjologia roślin, 
  e-mail: a.zrobeksokolnik@uwm.edu.pl

 

  
  

  

fot. G. Fiedorowicz