Konsultacje

Konsultacje

Indywidualne konsultacje w zakresie specjalności badawczych członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Olsztynie: 

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz - mykologia, mikrobiologia, hydrobiologia
  e-mail: alibi@uwm.edu.pl 
 • dr Maria Cichocka - hydrobiologia, akarologia,
  e-mail: mcich54@wp.pl 
 • dr Piotr Androsiuk - genetyka, 
  e-mail: piotr.androsiuk@uwm.edu.pl 
 • dr Ewa Gojło - fizjologia roślin, 
  e-mail: ewa.gojlo@uwm.edu.pl 
 • dr Andrzej Górski - zoologia, 
  e-mail: andrzej.gorski@uwm.edu.pl 
 • dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM - zoologia, ornitologia, ekologia, 
  e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl 
 • dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik - botanika, fizjologia roślin, 
  e-mail: a.zrobeksokolnik@uwm.edu.pl
 • dr Alesandra Kurzyńska – fizjologia zwierząt,
  e-mail: aleksandra.kurzynska@uwm.edu.pl

 

  
  

  

fot. G. Fiedorowicz