Ogłoszenia o konkursach dla 2 stanowiska w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Zatrudnienie w projekcie „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”, realizowanym w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Ogłoszenia o naborze na stanowiska:

  • Samodzielny pracownik naukowy/profesor; dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina – nauki biologiczne; umowa o pracę w wymiarze 50% etatu; okres zatrudnienia - 18 miesięcy; informacja o konkursie – plik PDF
  • Pracownik techniczny/technolog; dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina – nauki biologiczne; umowa o pracę w wymiarze 50% etatu; okres zatrudnienia - 30 miesięcy; informacja o konkursie – plik PDF

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 kwietnia 2020 r.

Miejsce zatrudnienia: Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie