Projekty międzynarodowe

Uzyskane międzynarodowe granty przyznawane
w Programach Ramowych Unii Europejskiej

oraz inne międzynarodowe instytucje finansujące badania naukowe
w okresie 2009-2013

Wykaz: / Numer projektu; Tytuł projektu; Kierownik projektu; Przyznane środki finansowe; Data podpisania umowy; Data zakończenia; Instytucja finansująca; Nazwa programu; /

 

  1. COST FA 1201; “EPIGENETICS AND PERICONCEPTION ENVIRONMENT Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock”; dr hab. Anita Franczak; 2012 – 2016; Komisja Europejska; Europejski Program Współpracy w dziedzinie badawczo naukowo-technicznej, COST FA 1201;
  2. PNRF-220-Al-1/07; “Scientific basis for integrated assessment of rivers and lakes to support River Basin Management Plants”; dr hab. Hanna Teresa Ciecierska; 2009 – 2010; Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych; Akronim „deWELopment”;
  3. POPW.01.03.00-28-020/09; „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji”; prof. dr hab. Alicja Lidia Boroń; 2009-2010;
  4. 514000 (FOOD); ”The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Across Europe” (VI Program Ramowy UE); prof. dr hab. Elżbieta Kostyra, prof. zw.;:  Acronym : EUROPREVALL. Number of the decision of the Polish Ministry: 27/6. PR UE/2006. Number of the contract: 27/6. PR UE/2006/7;
  5. COST-98 „Effect of antinutrients on the nutritional value of legume diets”; prof. dr hab. Elżbieta Kostyra, prof. zw.; The action was supported the European Commission Directorate General for Science, DG XII-AP2;
  6. Action 858 „Viticulture: Biotic and abiotic stress, grapevine defence mechanisms and grape development"; prof. dr hab. Stanisław Weidner, prof. zw., członek Management Committee;2003 - 2009;
  7. COST Action FA0603: „Plant proteomics in Europe” (EUPP); prof. dr hab. Stanisław Weidner, prof. zw.; 2007 – 2011;
  8. COST Action FA0901 „Putting Halophytes to Work – From Genes to Ecosystem”; prof. dr hab. Stanisław Weidner, prof. zw.; 2009 – 2013;
  9. COST Action FA 1003 ”East – West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding”; prof. dr hab. Stanisław Weidner, prof. zw. 2010 – 2014;
  10. COST Action FA1306 „The quest for tolerant varieties: Phenotyping at plant and cellular level”; prof. dr hab. Stanisław Weidner, prof. zw.;2013 – 2017.