Tematy obronionych prac dyplomowych

Tematy obronionych prac licencjackich:

 

Kierunku BIOLOGIA (pliki PDF):

2009-2010; 2010-2011; 2012-20132013-2014; 2014-2015; 2015-2016

 

Kierunku BIOTECHNOLOGIA (pliki PDF):

2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016

 

Kierunku MIKROBIOLOGIA (pliki PDF):

2015-2016

 

Tematy obronionych prac magisterskich:

 

kierunek BIOLOGIA (pliki PDF)

2009-2010; 2010-2011; 2011-20122012-20132013-2014; 2015-2016

 

kierunek BIOTECHNOLOGIA (pliki PDF)

2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016

 

kierunek MIKROBIOLOGIA (plik PDF)

2014-2015