Studia trzeciego stopnia

PLANY STUDIÓW i STANDARDY KSZTAŁCENIA

 

Plan studiów i standardy kształcenia dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – studia stacjonarne w dyscyplinach naukowych: Biologia (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015). zatwierdzone przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii 15 maja 2014 r.  - standardy – zarządzenie nr 27  

  • Przedmioty kształcenia kierunkowego realizowane na poszczególnych latach Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 – kliknij aby pobrać plik PDF

 

Plan studiów i standardy kształcenia dla studiów doktoranckich – stacjonarnych w dyscyplinach naukowych: agronomia, biologia, ochrona i kształtowanie środowiska, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz w dziedzinie nauk weterynaryjnych (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014) - kliknij aby pobrać plik PDF

  • Przedmioty kształcenia kierunkowego realizowane na poszczególnych latach Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 – kliknij aby pobrać plik PDF

 

Plan studiów i standardy kształcenia dla studiów doktoranckich – stacjonarnych w dyscyplinach naukowych: agronomia, biologia, ochrona i kształtowanie środowiska, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz w dziedzinie nauk weterynaryjnych (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013) - kliknij aby pobrać plik PDF

  • Przedmioty kształcenia kierunkowego realizowane na poszczególnych latach Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2012/2013 – kliknij aby pobrać plik PDF
  • Zajęcia kształcenia ogólnego – Studia doktoranckie 2012/2013, semestr zimowy – kliknij aby pobrać plik PDF

 

Plan studiów i standardy kształcenia dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie –studia stacjonarne w dyscyplinach naukowych: Biologia (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012) - kliknij aby pobrać plik PDF

 

Plan studiów i program kształcenia dla studiów doktoranckich: Wydział Biologii, dziedzina nauki przyrodnicze, dyscyplina naukowa biologia (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2009/2010 i 2010/2011) - kliknij aby pobrać plik PDF

———————————————————————

SYLABUSY