Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2019/2020 (1 rok)

Kierunek BIOLOGIA:

  • zakres: biologia stosowana (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF 
  • zakres: applied biology (studia licencjackie w języku angielskim, 6 semestrów, bezpłatne  od roku akademickiego  2019/2020 plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

-----------------------------------------------------------------

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2018/2019 (2 rok)

Kierunek BIOLOGIA:

  • zakres: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów); 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów); 

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

  • mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów)

-----------------------------------------------------------------

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2017/2018 (3 rok)

Kierunek BIOLOGIA:

  • zakres: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów); 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów); 

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

  • mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów)

-----------------------------------------------------------------

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2016/2017 (4 rok)

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów). 

---------------------------------------------------------------------

Opisy realizaowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii przedmiotów znajdują się w bazie Informator ECTS