Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2018/2019 (1 rok)

Kierunek BIOLOGIA:

  • specjalność: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • specjalność: biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

  • specjalność: mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF; 

Sylabusy dla wszystkich kierunków dostępne w systemie USOS

-----------------------------------------------------------------

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2017/2018 (2 rok)

Kierunek BIOLOGIA:

  • specjalność: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • specjalność: biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

  • specjalność: mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF; 

Sylabusy dla wszystkich kierunków dostępne w systemie USOS

-----------------------------------------------------------------

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2016/2017 (3 rok)

Kierunek BIOLOGIA:

  • specjalność: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • specjalność: biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

  • specjalność: mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF

Sylabusy dla wszystkich kierunków dostępne w systemie USOS

-----------------------------------------------------------------

Plany studiów pierwszego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2015/2016 (obecny 4 rok)

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • specjalność: biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów) plan studiów PDF,  

Sylabusy dla wszystkich kierunków dostępne w systemie USOS

 

Sylabusy dla wszystkich kierunków dostępne w systemie USOS