Studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Plany studiów drugiego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2019/2020 (1 rok)

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (inż. mgr) od lutego 2020, 3 sem.:

zał. 1 Przedmioty specjalnościowe - PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

--------------------------------------------------------------------

Plany studiów drugiego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2018/2019 (2 rok)

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

  • zakres: biologia molekularna; 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (inż. mgr) od lutego 2019, 3 sem.:

zał. 1 Przedmioty specjalnościowe - PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

  • mikrobiologia

--------------------------------------------------------------------

Plany studiów drugiego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2017/2018 (3 rok)

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (inż. mgr) od lutego 2018, 4 sem.:

  • zakres: biotechnologia przemysłowa;
  • zakres: biotechnologia molekularna zwierząt;

----------------------------------------------------------------- 

Opisy realizaowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii przedmiotów znajdują się w bazie Informator ECTS