Studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Plany studiów drugiego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2018/2019 (1 rok)

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: biologia molekularna plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (inż. mgr) od lutego 2019, 3 sem.:

 • specjalność: ... plan studiów PDF;
 • specjalność: ... plan studiów PDF;

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: mikrobiologia plan studiów PDF; 

--------------------------------------------------------------------

Plany studiów drugiego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2017/2018 (2 rok)

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: biologia molekularna plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (inż. mgr) od lutego 2018, 4 sem.:

 • specjalność: biotechnologia przemysłowa plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna zwierząt plan studiów PDF;

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 • specjalność: mikrobiologia plan studiów PDF; 

--------------------------------------------------------------------

Plany studiów drugiego stopnia kierunków realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie od roku akademickiego 2016/2017 (obecny 3 rok)

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (inż. mgr), 4 sem. od lutego 2017:

 • specjalność: biotechnologia farmaceutyczna plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia przemysłowa plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna zwierząt plan studiów PDF;
 • specjalność: biotechnologia molekularna, ścieżka: biotechnologia molekularna roślin plan studiów PDF.