Kursy

Kursy realizowane od roku akademickiego 2014/2015:

 

Techniki histologiczne

Organizator: Katedra Anatomii Porównawczej UWM w Olsztynie

Kierownik kursu: dr hab. Anna Robak, prof. UWM

Sekretarz kursu: Mirosława Domagalska

Kontakt: Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn, tel./fax 89 523 43 01

Więcej informacji –

 

Techniki immunohistochemiczne

Organizator: Katedra Anatomii Porównawczej UWM w Olsztynie

Kierownik kursu: dr hab. Anna Robak, prof. UWM

Sekretarz kursu: Mirosława Domagalska

Kontakt: Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn, tel./fax 89 523 43 01

Więcej informacji – plik PDF